Deze website maakt gebruik van cookies

Projecten

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van onderzoeksprojecten waar de leerstoel bij betrokken is:

 • Onderzoek naar zingeving in de palliatieve zorg

  Hoogleraren Carlo Leget (UvH) en Saskia Teunissen (UMC Utrecht) startten in april 2017 een onderzoeksproject naar zingeving in de palliatieve zorg. Lees meer

   
 • Passende hospicezorg

  We gaan onderzoeken hoe de (kwaliteit van de) hospicezorg eruit zou moeten zien volgens de zorgvragers. Het doel van de analyse is het onzichtbare zichtbaar en bespreekbaar te maken als basis voor het selecteren van kwaliteitscriteria voor hospicezorg. Lees meer

   
 • Onderzoek naar de doodswens bij ‘voltooid leven’

  De Universiteit voor Humanistiek en het Julius Centrum van het UMCU gaan dit jaar samen onderzoek doen naar de doodswens bij ‘voltooid leven’. Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van het ministerie van VWS en wordt gefinancierd door ZonMw. Het thema hulp bij zelfdoding in geval van ‘voltooid leven’ is al jaren onderwerp van maatschappelijk debat. Lees meer

   
 • Waardige zorg voor mensen met een meervoudige beperking

  Dit onderzoeksproject geeft betekenis aan menselijke waardigheid in het domein van de publieke gezondheid. Het is een samenwerkingsverband met de Gemeente Utrecht. Lees meer

   
 • Therapietrouw bij MS patiënten

  De zorgethische benadering van de onderzoekers richt zich expliciet op het verkrijgen van meer inzicht in de existentiële en relationele dimensies van het leven van patiënten met de chronische ziekte MS, en de invloed die dit heeft op therapietrouw. Lees meer

   
 • Lichaamsbewustzijn van mensen met MS

  Mensen met MS moeten leren omgaan met een lichaam dat steeds zwaardere klachten geeft. Hoe doen zij dat? Lees meer

   
 • Een goed gesprek over zorg

  In de ouderenzorg is behoefte aan meer inzicht in perspectieven en ervaringen van cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers ten aanzien van de zorg. Wat is nu eigenlijk ‘het goede gesprek’ daarover, en hoe kan dat gefaciliteerd worden? In samenwerking met Zinzia Zorggroep. Lees meer

   
 • Overzicht van bestaand onderzoek naar geestelijke verzorging in de eerste lijn

  De universiteit brengt het al bestaande empirische onderzoek naar Geestelijke Verzorging in de eerste lijn in kaart. Lees meer

   
 • Hoe beleven jongeren met een licht verstandelijke beperking het leven in hun wijk?

  Steeds meer jongeren met een licht verstandelijke beperking wonen gewoon in een wijk. Deze jongeren ervaren hierbij verschillende moeilijkheden en communiceren over deze moeilijkheden en kwetsbaarheden kan lastig zijn voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Lees meer

   
 • Onderzoek naar respectvolle geboortezorg

  Onderzoekers van de leerstoelgroep Zorgethiek onderzoeken hoe zorgethiek kan bijdragen aan respectvolle geboortezorg (‘respectful maternity care’) door verloskundigen. Zij krijgen hiervoor financiering van ZonMW vanuit het programma Ethiek en Gezondheid. Lees meer