Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Therapietrouw bij MS patiënten (afgerond)

Het project Adherence as phenomenon: a systematic phenomenological study on how people feel about taking medication and following treatment regimen for MS wordt geleid door dr. Hanneke van der Meide en dr. Merel Visse.  De zorgethische benadering van de onderzoekers richt zich expliciet op het verkrijgen van meer inzicht in de existentiële en relationele dimensies van het leven van patiënten met de chronische ziekte MS, en de invloed die dit heeft op therapietrouw. 

Beschrijving

Therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van terugvallen en voor het reduceren van de progressie van de ziekte Multiple Sclerose (MS). Zorgprofessionals zoeken naar manieren om de therapietrouw van hun patiënten positief te beïnvloeden, maar dit blijkt vaak lastig. 


Bij therapietrouw gaat het er om in hoeverre een patiënt de voorschriften van zijn behandeld arts opvolgt, of hij of zij bijvoorbeeld de medicijnen goed in neemt, en zijn leven aanpast. Therapietrouw is een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van terugvallen en voor het reduceren van de progressie van de ziekte Multiple Sclerose (MS). Zorgprofessionals zoeken naar manieren om de therapietrouw van hun patiënten positief te beïnvloeden, maar dit blijkt vaak lastig. 


Onderzoek naar therapietrouw richtte zich tot dusverre vooral op het begrijpen van factoren die invloed hebben op het trouw innemen of toedienen van medicatie, zoals betere informatievoorziening en patiënteducatie. De voorspellers voor therapietrouw varieerden hierbij, van biomedische en socio-demografische tot psychologische variabelen. Maar er werd hierdoor veel minder gekeken naar de meer existentiële en relationele dimensies van het leven van de patiënten met een chronische ziekte of beperking.

 

De zorgethische benadering van onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek richt zich expliciet op het verkrijgen van meer inzicht in juist deze existentiële en relationele dimensies. Daarbij maakt ze gebruik van fenomenologisch onderzoek. Voor het bedrijf Genzyme gaf die fenomenologische benadering de doorslag om de onderzoekers te financieren: waar therapietrouw tot dusver vooral is doordacht vanuit het idee dat het een uitkomst is waarop variabelen van invloed zijn, bestaat er nog geen onderzoek dat therapietrouw fenomenologisch benadert.


Voorts is nog weinig tot geen onderzoek gedaan naar de betekenis van relationele dimensies bij het volgen van behandelvoorschriften door mensen met MS, terwijl ongeveer 70 procent van de mensen met MS ongeveer 4 uur per dag worden bijgestaan door iemand die hen helpt. Er is geen inzicht in wat deze zorg van deze naasten en andere manieren van sociale ondersteuning voor therapietrouw betekent. Ook daar richt deze studie zich op.   

Onderzoekers

(Mede)financiering

Het onderzoek wordt gefinancierd door het bedrijf Genzyme. Genzyme is sinds een paar jaar onderdeel van Sanofi, een van oorsprong Frans farmaceutisch bedrijf dat wereldwijd actief is.

Contact

dr. Merel Visse, m.visse@uvh.nl.

De zorgethische benadering van de onderzoekers richt zich expliciet op het verkrijgen van meer inzicht in de existentiële en relationele dimensies van het leven van patiënten met de chronische ziekte MS, en de invloed die dit heeft op therapietrouw.