Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Inhoud van de opleiding

De rode draad van Humanistiek

Twee begrippen die je veel gaat horen tijdens de studie zijn zingeving en humanisering, omdat die centraal staan in de leerlijnen. Zingeving gaat over de persoonlijke ontwikkeling van mensen en hoe ze in het leven staan. Wat geeft mensen zin in het leven? Hoe kunnen ze daarbij geholpen worden?

Humanisering gaat over de manier waarop we onze samenleving hebben ingericht, en hoe we die nog menselijker kunnen maken. Hoe zorgen we voor gelijke kansen op de werkvloer? Hoe ver gaat je individuele vrijheid? Hoe zorg je ervoor dat iedereen actief kan bijdragen aan de maatschappij? Vragen rond zingeving en humanisering bestudeer je altijd vanuit verschillende perspectieven, om zo tot een afgewogen antwoord te kunnen komen.

Levensvragen

Iedereen krijgt in het leven te maken met ingewikkelde vragen. Wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik mijn leven inrichten? Deze vragen staan niet volledig op zichzelf, ze hebben ook te maken met de wereld om ons heen. Onze sociaaleconomische achtergrond en opvoeding zijn mede bepalend voor de manier waarop we keuzes maken en tegen het leven aankijken. Ook de politiek heeft bijvoorbeeld invloed op onze keuzemogelijkheden. Als student Humanistiek leer je persoonlijke en maatschappelijke vragen met elkaar te verbinden. Je leert bovendien hoe je andere mensen kunt ondersteunen in hun zoektocht naar antwoorden op levensvragen.

Eerste jaar

In het eerste jaar leg je een goede basis. Je volgt je eerste academische vakken, zoals een Inleiding over filosofie in Humanistiek en een vak over Levensloop in de laatmoderne samenleving. Je verdiept je in levensbeschouwelijke vragen en bekijkt actuele thema’s in het licht van zingeving en humanisering. Daarnaast leer je sociaalwetenschappelijk en historisch onderzoek doen. Ook begin je met arbeidsmarktgerichte vaardigheden, zoals presenteren, gesprekstechnieken, reflecteren en groepswerk.

Tweede en derde jaar

In het tweede en derde studiejaar ga je verder de diepte in. Je volgt onder meer vakken over ethiek, burgerschap en organisaties. Een aantal vakken wordt in het Engels gegeven. Bijvoorbeeld Psychology in Humanistic Studies en Promises and Pitfalls of Citizenship. Daarnaast ontwikkel je je verder als kwalitatief onderzoeker. Ook kun je in je vrije ruimte onderwijs volgen aan een andere universiteit. Zo richt je je studie nog meer in op je eigen interesses. De bachelor sluit je af met een scriptie.

Lees meer over het rooster en de vakken die je kunt volgen.Elders studeren

Je krijgt ruimte om buiten onze universiteit vakken te volgen. Dat kan aan een andere Nederlandse universiteit, maar ook in het buitenland. Zo hebben we een uitwisseling met universiteiten in Barcelona, Brussel, Milaan, Praag en Helsinki. Als bachelor student van de Universiteit voor Humanistiek kun je ook via de Universiteit Utrecht naar het buitenland gaan.

Welke weg kies je ná je studie?

Als je je bachelordiploma gehaald hebt, heb je een brede basis waarop je verder kunt bouwen. Je kunt hiermee op allerlei verschillende plekken aan de slag. De meeste studenten gaan eerst nog verder met een master, aan de Universiteit voor Humanistiek of elders. Oud-studenten werken tegenwoordig als beleidsmedewerker bij maatschappelijke organisaties en overheidsinstellingen.

Anderen vinden een baan in het onderwijs, de media of de wetenschap. Ook in het bedrijfsleven vind je afgestudeerden terug, bijvoorbeeld als personeelsfunctionaris, trainer, coach of adviseur. Met onze master Humanistiek op zak kun je geestelijk verzorger worden in zorginstellingen, het leger of de gevangenis. Ook kun je je eigen praktijk beginnen als zelfstandig adviseur of coach.

Benieuwd wat je nog meer kunt doen met deze studie?

Lees verhalen van oud-studenten: Verhalen uit de praktijk.

Wil je meer weten?

Vraag dan onze brochure aan. Je kunt ook langskomen op een van onze open dagen, of een proefcollege volgen.

Meld je aan vóór 1 mei of 1 juni

Wil je het komend jaar deze bachelor gaan volgen? Als je je vóór 1 mei aanmeldt voor de studie, heb je recht op een studiekeuzecheck. Het is een recht, geen plicht. Je kunt je bij ons ook nog aanmelden na 1 mei. We raden het je wel aan: het is een goede manier om te ervaren hoe het is om hier te studeren. Let op: de deadline voor aanmelden van de studie is 1 juni. Hierna kun je je niet meer aanmelden voor de opleiding die start na de zomer.