Deze website maakt gebruik van cookies

Toelatingseisen

Diploma-eisen

Je kunt rechtstreeks instromen in de master Zorgethiek en Beleid met een bachelor Humanistiek en een wetenschappelijke bachelor of master in de volgende sectoren: 

 • Gezondheidszorg (zoals Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, Verpleegwetenschappen, Biomedische wetenschappen, etc.) 
 • Taal en Cultuur (denk aan Filosofie, Geschiedenis, Religiewetenschappen, Taalwetenschappen, etc.)
 • Gedrag en maatschappij (zoals Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie, Sociologie, Psychologie, Pedagogiek, etc.)
 • Economie
 • Recht

Deze sectoren zijn gebaseerd op de indeling van het zogenaamde Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Om na te gaan of je diploma behoort tot een van de genoemde sectoren kun je dit register raadplegen, PDF-bestandzie  hiervoor een voorbeeld.


Heb je een studie gevolgd die sectoroverstijgend is en meerdere disciplines verenigt, zoals Liberal Arts and Sciences, dan moet je een verzoek indienen aan de  toelatingscommissie.


Beschik je niet over een van de bovenstaande diploma's dan moet je eerst de  premaster volgen. 


Twijfel je of je wo diploma toegang geeft tot de master, dan kun je dit voorleggen aan de studieadviseur (zie hieronder).


Voorwaardelijke toelating i.v.m. Covid-19

Het kan zijn dat je vanwege de Coronacrisis studievertraging oploopt bij het afronden van je bachelor. Om het toch mogelijk te maken om aan een master te beginnen heeft de UvH, conform landelijke richtlijnen, de toelatingseisen voor de opleiding versoepeld. Deze versoepeling geldt voor 2021-2022 en wordt ook wel de 'de zachte knip' genoemd. Het is de bedoeling dat je je niet behaalde studiepunten alsnog inhaalt als je aan de vervolgopleiding bent begonnen. Je wordt onder voorwaarden toegelaten als je:

 • maximaal 20 ECTS van je bachelorprogramma nog niet hebt afgerond
 • alle vakken van het eerste jaar gehaald hebt
 • je bachelor behaalt minimaal 1 maand voor het afstuderen van de master Zorgethiek en Beleid
 • Als ingangseis voor de masterthesis geldt dat je je bachelorthesis uiterlijk 31-12-2021 hebt behaald

Om in aanmerking te komen voor de zachte knip, moet je een verzoek indienen bij de toelatingscommissie. Zij zullen beoordelen of je in aanmerking komt voor de zachte knip. Voeg daarom een overzicht van je behaalde resultaten toe aan het verzoek.

Literatuur

Wij raden je dringend aan om je voorafgaand aan de start van de opleiding zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderwijs. Hiertoe hebben we voor aankomende masterstudenten  een literatuurlijst samengesteld. Kijk er naar en beoordeel zelf of het nodig is je alvast te verdiepen in de stof.

Taaleis Engels

Naast de diploma-eisen zijn er eisen gesteld aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal:
Wanneer je wordt toegelaten op basis van een wo bachelor Humanistiek of master (eventueel aangevuld met een premaster) ben je direct toelaatbaar. Ook als je VWO-examen hebt gedaan in Engels ben je toelaatbaar.
In andere gevallen moet je aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Engelse taal door het afleggen van één van de volgende toetsen:

Je bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de taaltoets. Je moet uiterlijk 31 augustus aan de taaleis voldoen. 

Taaleis Nederlands

Wanneer je wordt toegelaten op basis van een buitenlands diploma in combinatie met de premaster Zorgethiek en beleid moet je tevens aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van een van de volgende toetsen:
 • het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2;
 • het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT);
 • het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs’ (PTHO).

Toelatingscommissie

Voor meer informatie over de toelatingseisen kun je contact opnemen met de  studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek rond je toelating dan kun je je wenden tot de  Toelatingscommissie.