Deze website maakt gebruik van cookies

Toelatingseisen

De toelatingseisen van de master Zorgethiek en beleid bestaan uit diploma-eisen en taaleisen.

Diploma-eisen

Je kunt rechtstreeks instromen in de master Zorgethiek en Beleid met een bachelor Humanistiek en een wetenschappelijke bachelor of master in de volgende sectoren:  

Gezondheidszorg (zoals Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, Verpleegwetenschappen, Biomedische wetenschappen, etc.) 

• Taal en Cultuur (denk aan Filosofie, Geschiedenis, Religiewetenschappen, Taalwetenschappen, etc.)

 Gedrag en maatschappij (zoals Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie, Sociologie, Psychologie, Pedagogiek, etc.)

 Economie

 Recht


Deze sectoren zijn gebaseerd op de indeling van het zogenaamde Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Om na te gaan of je diploma behoort tot een van de genoemde sectoren kun je dit register raadplegen, zie PDF-bestandhier voor een voorbeeld.


Heb je een studie gevolgd die sectoroverstijgend is en meerdere disciplines verenigt, zoals Liberal Arts and Sciences, dan moet je een verzoek indienen aan de toelatingscommissie.


Beschik je niet over een van de bovenstaande diploma's dan moet je eerst de premaster volgen.

Daarnaast moet je (na voltooiing van de premaster) bij aanvang in de master beschikken over één van de volgende diploma's:

een Nederlands bachelordiploma

een Nederlands masterdiploma

een diploma van een Nederlandse vierjarige hbo-opleiding, dat afgegeven is na 1 augustus 1986

een buitenlands hoger onderwijsdiploma van een niveau dat tenminste vergelijkbaar is met een vierjarige hbo-opleiding


Twijfel je of je wo diploma toegang geeft tot de master, dan kun je dit voorleggen aan de studieadviseur (zie hieronder).

Taaleisen

Naast de diploma-eisen zijn er eisen gesteld aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal:

Wanneer je wordt toegelaten op basis van een wo bachelor Humanistiek of master (eventueel aangevuld met een premaster) ben je direct toelaatbaar. Ook als je VWO-examen hebt gedaan in Engels ben je toelaatbaar.

In andere gevallen moet je aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Engelse taal door het afleggen van één van de volgende toetsen:

IELTS (International English Language Testing System, academic module. De minimum vereiste IELTS score (overall band) moet zijn: 6.0 met ten minste 5.5 voor het onderdeel ‘writing’; 

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). De minimum vereiste TOEFL score is: 83 (internet-based test); 

Cambridge EFL (English as a foreign Language) Examinations, Cambridge English C1 Advanced (CAE); minimum score: 169 total, 162 writing, of Cambridge English C2 Proficiency (CPE); minimum score: 180 total, 162 writing. Meer informatie 


Wanneer je wordt toegelaten op basis van een buitenlands diploma in combinatie met de premaster Zorgethiek en beleid moet je tevens aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van een van de volgende toetsen:

het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2;

het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT);

het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs’ (PTHO).

Toelatingscommissie

Voor meer informatie over de toelatingseisen kun je contact opnemen met de studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek rond je toelating dan kun je je wenden tot de Toelatingscommissie.