Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

DALT-project: handreiking euthanasie bij gevorderde dementie

  • Start: oktober 2018 
  • Status: lopend

In oktober 2018 werd door het Amsterdam UMC, locatie VUmc gestart met het DALT-project (Dementia, Advance directives, Life Termination). Dit is een wetenschappelijk onderzoek naar euthanasie bij mensen met dementie op basis van een schriftelijke euthanasieverklaring. Dit onderzoek moet leiden tot een praktische handreiking voor artsen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door promovendus en huisarts in opleiding Djura Coers.

Beschrijving

Onder artsen bestaat terughoudendheid over euthanasie bij wilsonbekwame patiënten met dementie op basis van een schriftelijke euthanasieverklaring. Een van de redenen hiervoor is dat de situatie van gevorderde dementie de mogelijkheid tot betekenisvolle communicatie en gezamenlijke besluitvorming beperkt, terwijl artsen dit juist als noodzakelijk ervaren. Dit heeft geleid tot een groeiende behoefte aan houvast hoe om te gaan met dit dilemma.


Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van diverse onderzoeksmethoden, waaronder vragenlijstonderzoek, interviews, een literatuurstudie van de juridische, rechtstheoretische en ethische literatuur en een Delphi-studie naar de toepasbaarheid van de zorgvuldigheidsvoorwaarden bij wilsonbekwame patiënten met dementie. De doelstelling van het onderzoek is een handreiking voor het zorgvuldig omgaan met euthanasieverklaringen van wilsonbekwame patiënten met dementie.


In dit onderzoek, tot stand gebracht door de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde van VUmc onder verantwoordelijkheid van prof. dr. Cees M.P.M. Hertogh, zal de focus voornamelijk liggen op concrete casuïstiek, met daarbij aandacht voor het perspectief van de arts. Het onderzoek beoogt de verbinding te maken tussen de resultaten van (fundamenteel) rechtstheoretisch en ethisch onderzoek en de dagelijkse praktijk. 

Onderzoekers

Partners

Amsterdam UMC, VUmc

(Mede)financiering

Dit project wordt gefinancierd door ZonMw. 

Zie ook

Artikel op Verenso.nl

Contact

Prof. dr. Carlo Leget, C.Leget@UvH.nl.

Dit is een wetenschappelijk onderzoek naar euthanasie bij mensen met dementie op basis van een schriftelijke euthanasieverklaring. Dit onderzoek moet leiden tot een praktische handreiking voor artsen.