Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Premaster assessment

Het assessment is een toegangseis van de premaster. Het assessment is een weerspiegeling van de competenties en wetenschappelijke vaardigheden die nodig zijn voor de masterprogramma’s Humanistiek, Zorgethiek en Beleid, of Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. Voor de universiteit geeft het inzicht in de capaciteiten van aankomende studenten. Het toelatingsadvies dat volgt uit het assessment is bindend.


Voor wie is het premaster assessment?

Het premaster assessment is bedoeld voor studenten die voorafgaand aan hun masterprogramma aan de UvH een premaster dienen te volgen. Kijk bij de toelatingseisen om te zien of dat voor jou het geval is. 


Wat houdt het premaster assessment in?

Het premaster assessment is een digitale test om je vaardigheden en capaciteiten in kaart te brengen. Deze test bestaat uit vier onderdelen. De test vindt plaats op één dagdeel en duurt maximaal vier uur. De volgende onderdelen komen aan bod tijdens de test:1. Capaciteitentest (duur: circa 35 minuten)

Dit is een cognitieve capaciteitentest die bestaat uit meerkeuzevragen. De volgende onderdelen worden getoetst in deze test: 


  • Woordrelaties: de mate waarin je de betekenis van Nederlandse woorden kent (woordenschat) en het vermogen om relaties tussen woorden te begrijpen.
  • Analogieën: het kunnen ontdekken van een samenhang of relatie tussen een aantal verbale begrippen.
  • Exclusie: het herkennen van klasse-principes, het vermogen om visuele vergelijkingen te maken, afwijkingen te constateren en relevante details waar te nemen bij figuren.
  • Componenten: het manipuleren en transformeren van twee dimensionale vormen en figuren. Je moet in gedachten kunnen voorstellen wat bepaalde handelingen voor gevolg zullen hebben voor de vormen.
  • Controleren: snelheid en nauwkeurigheid en het onder tijdsdruk efficiënt kunnen werken aan een relatief onbekende taak.

2. Wetenschappelijke casus (duur: circa 50 minuten)

Dit onderdeel meet algemene academische vaardigheden zoals het analyseren en interpreten van (wetenschappelijke) artikelen en het kritisch argumenteren. We kijken in hoeverre je in staat bent logisch te redeneren, verbanden kan leggen en onderscheid kan maken tussen hoofd- en bijzaken. Aan de hand van een aantal Nederlandse teksten, beantwoord je de meerkeuzevragen. 


3. Tekstbegrip Engels (duur: circa 35 minuten)

Dit onderdeel test in hoeverre je een Engelstalige tekst begrijpt. Het gaat dan met name om Engelse leesvaardigheid en tekstbegrip: het kunnen lezen en begrijpen van Engelstalige boeken en artikelen. Aan de hand van vier Engelstalige teksten, beantwoord je een aantal meerkeuzevragen. 


4. Taaltoets Nederlands (duur: circa 30 minuten)

Bij dit onderdeel beantwoord je een aantal meerkeuzevragen aan de hand van een aantal stukken tekst. Deze toets test je schrijfvaardigheid en geeft inzicht in hoeverre je beschikt over de basisprincipes die worden toegepast bij het schrijven van een tekst. Denk hierbij aan: alinea-indeling, logische opbouw en doorloop van zinnen, formulering van argumentatie en conclusie. 


Voorzieningen bij het assessment voor studenten met een functiebeperking

Kandidaten met een functiebeperking zoals bijvoorbeeld dyslexie, AD(H)D of een chronische ziekte kunnen een aanvraag doen voor extra tijd tijdens het assessment. Vermoed je dat je hier recht op hebt? Dan is het van belang om zo snel mogelijk en uiterlijk voor de aanmelddeadline een medische/dyslexie verklaring te mailen naar de studieadviseur via studieadvies@uvh.nlDe studieadviseur zal vervolgens beoordelen of je in aanmerking komt voor extra tijd en hanteert hierbij dezelfde regels als studenten van de Universiteit voor Humanistiek. Zie Studeren met een functiebeperking voor meer informatie.


Wat zijn de gevolgen van het toelatingsadvies van het assessment?

De uitslag van het premaster assessment is bindend. 


Wanneer is het premaster assessment?

  • Donderdag 16 mei – ochtend 11.00-14.00 (kandidaten die zich uiterlijk 15 april hebben aangemeld)
  • Dinsdag 4 juni – middag 13.00-16.00 (kandidaten die zich na 15 april hebben aangemeld)

Waar is het premaster assessment?

Het is een digitale test, dus je maakt het assessment thuis (met proctoring). 


Hoe kan ik me voorbereiden op het assessment?

Via deze link kan je oefenen met een voorbeeldassessment.


Wanneer ontvang ik de uitslag?

Je ontvangt de uitslag binnen 4 tot 6 weken. Van de UvH ontvang je een mail met daarin een rapport van jouw resultaten. Alleen een positief testresultaat geeft je toegang tot het premastertraject van dat collegejaar. 


Zijn er vrijstellingen mogelijk voor één of meerdere onderdelen van het assessment?

Nee, dit is niet mogelijk.


Kan ik een herkansing maken als ik zak voor het assessment?

Er is geen mogelijkheid voor herkansing. Het volgende studiejaar kan je nogmaals het assessment afleggen. 


Hoelang blijft een positief assessment rapport geldig?

Een positief assessment rapport in 2023 is alleen geldig voor het collegejaar 2023-2024. Je kunt het testresultaat dus niet meenemen naar een ander studiejaar. 

Mocht je dus nog niet willen starten met de premaster nadat je het assessment hebt afgerond, dan moet je in het jaar waarin je wil starten opnieuw het assessment afleggen. 


Wat is proctoring? 

Proctoring is een methode voor online toezicht. Je hoeft hierbij voor het maken van het assessment niet meer naar een centrale locatie. Een proctor (surveillant) houdt via de computer (live of achteraf) toezicht en zorgt voor de identiteitscontrole van de kandidaten. 


Om een online assessment te maken log je in, toont je je legitimatiebewijs via de webcam en beantwoord je een aantal vragen. Er wordt gevraagd om een 360-graden check van de ruimte waar je zit met de camera van de smartphone. Na deze authenticatie wordt toezicht gehouden om vast te stellen dat het examen zonder hulp gemaakt wordt.

Voor het gebruik van proctoring is een laptop en een smartphone noodzakelijk. 


Je ontvangt een week voor het assessment een uitnodiging om de proctoring te testen, zodat je op de dag zelf niet voor verrassingen komt te staan.