Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Begeleiding

Heb je begeleiding nodig? Vragen over studeren? De Universiteit voor Humanistiek heeft voor jou: 

  • een studieadviseur 
  • een studentenraadsman
  • een studentenpsycholoog (middels doorverwijzing van de studieadviseur)
  • een mentoraat voor eerstejaars bachelor studenten

Je kunt ook de trainingen in academische vaardigheden volgen bij de Universiteit Utrecht, bijvoorbeeld timemanagement en slim studeren.  

Studieadviseur

Twijfel je of Humanistiek een goede keuze is voor je? Heb je praktische vragen over het studieprogramma of het recht op studiefinanciering? Wil je weten of je voldoet aan alle ingangseisen? Dan kun je contact opnemen met de studieadviseur

Studentenraadsman

Bij de studentenraadsman kunnen studenten even op adem komen en eventuele frustraties van zich afpraten, of samen met hem de knoop ontwarren. Ook kun je samen met de raadsman proberen wat meer zicht te krijgen op je eigen ontwikkeling en op de obstakels die je daarbij tegenkomt. 

Studentenpsycholoog

Studentenpsychologen helpen je bij het oplossen van persoonlijke problemen die je studievoortgang in de weg staan. Mocht de studieadviseur je niet verder kunnen helpen, dan kan zij je doorverwijzen naar een studentenpsycholoog van de Universiteit Utrecht.

Mentoraat

De overgang van het voortgezet onderwijs naar de universiteit kan groot zijn. Daarom is er in het eerste jaar van de bacheloropleiding een mentoraat: een aantal ouderejaars studenten begeleidt een groepje eerstejaars als mentor. De mentoren kunnen nieuwe studenten helpen zich thuis te voelen op de Universiteit voor Humanistiek. Ze bespreken bijvoorbeeld de studieplanning, creëren een omgeving waarin het wat makkelijker is om nieuwe vrienden te maken en kunnen eventuele problemen signaleren en deze bespreken met de studieadviseur.

Het accent ligt op studievoortgang, studievaardigheden en sociale contacten. Aansluitend op het introductieprogramma, aan het begin van het nieuwe academisch jaar, organiseren de mentoren een paar keer per jaar een bijeenkomst.

Studentenwelzijn

De Vereniging Hogescholen, de VSNU, de studentenbonden LSVb en ISO, Expertisecentrum Handicap + Studie en de Universiteit voor Humanistiek hebben in oktober 2018 een Gezamenlijke Ambitie Studentenwelzijn opgesteld. Deze ambitie richt zich op zowel studenten met psychische problemen, als op studenten met een functiebeperking en op studenten die te maken hebben met bijzondere omstandigheden zoals mantelzorg. Partijen gaan zich inzetten voor een inclusief onderwijsklimaat en streven naar volledige en laagdrempelige informatievoorziening. De komende tijd zal de universiteit nadere plannen maken om aan deze ambitie vorm te geven. Je kunt PDF-bestandde ambitie bekijken.

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D of een chronische ziekte en wil je gaan studeren aan de Universiteit voor Humanistiek? De Universiteit voor Humanistiek biedt verschillende soorten ondersteuning voor studenten met een functiebeperking.