De UvH Academie verzorgt post-initieel onderwijs voor iedereen die beroepshalve bezig is op een onderzoeksterrein van de UvH. Zo richten we ons op professionals op de terreinen van zorg en welzijn, in het onderwijs en bij de overheid. Ook zijn we er voor bestuurders en toezichthouders die willen handelen vanuit integriteit en reflectie. Met de Academie wil de universiteit wetenschappelijke kennis verder brengen, met en voor praktijken. Zo krijgt kennis meer betekenis.


Lees meer

  • Bekijk onze leergangen!