Deze website maakt gebruik van cookies

Toelatingseisen

Omdat de maatregelen rond COVID-19 kunnen leiden tot studievertraging bij studenten, waardoor die mogelijk niet tijdig het benodigde diploma kunnen behalen, hanteert de UvH conform de landelijke afgestemde richtlijnen eenmalig een aantal aanpassingen in de diploma-eisen. De toepassing hiervan wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Zie de updates hieronder.

Diploma-eisen

Je kunt rechtstreeks instromen in de master Humanistiek met een bachelor Humanistiek en een wetenschappelijke bachelor of master in de volgende sectoren: 


  • Taal en Cultuur (denk aan Filosofie, Geschiedenis, Religiewetenschappen, Taalwetenschappen, etc.)
  • Gedrag en maatschappij  (zoals Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie, Sociologie, Psychologie, Pedagogiek, etc.)
  • Economie
  • Recht

Deze sectoren zijn gebaseerd op de indeling van het zogenaamde Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Om na te gaan of je diploma behoort tot een van de genoemde sectoren kun je dit register raadplegen, zie PDF-bestandhier voor een voorbeeld.


Heb je een studie die sectoroverstijgend is en meerdere disciplines verenigt (denk aan Liberal Arts and Sciences), dan moet je een aanvraag indienen bij de toelatingscommissie.


Heb je geen van deze WO diploma’s of beschik je over een hbo-diploma, dan moet je eerst een schakelprogramma voltooien van 30 EC, de zogenaamde premaster


Twijfel je of je WO diploma toegang geeft tot de master, dan kun je dit voorleggen aan de studieadviseur (zie hieronder).


UPDATE ivm Covid-19 maatregelen:
De UvH hanteert een zachte knip. Studenten die nog maximaal 20 ECTS van hun bachelor moeten afronden worden toegelaten tot Ma Humanistiek onder de volgende voorwaarden:

  • het bachelor diploma dient uiterlijk 31 augustus 2021 te zijn behaald
  • de propedeuse of het eerste jaar van de bachelor is volledig afgerond
NB: wanneer je gebruik wil maken van deze regeling moet je daarvoor een apart verzoek indienen bij de Toelatingscommissie. Zorg ervoor dat je de benodigde documenten paraat hebt. (een door je opleiding afgegeven en ondertekend overzicht van behaalde resultaten, inclusief propedeuse of eerste jaar).

Literatuur

Wij raden je dringend aan om je voorafgaand aan de start van de opleiding zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderwijs. Hiertoe hebben we voor aankomende masterstudenten literatuurlijsten samengesteld. Kijk er naar en beoordeel zelf of het nodig is je alvast te verdiepen in de stof.


Taaleis Engels

Naast de diploma-eisen zijn er eisen gesteld aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal:

Wanneer je wordt toegelaten op basis van een wetenschappelijke bachelor of master (eventueel in aanvulling met de premaster) ben je direct toelaatbaar. Ook als je VWO examen hebt gedaan in Engels ben je toelaatbaar. 
In andere gevallen moet je aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Engelse taal door het afleggen van één van de volgende toetsen:

IELTS (International English Language Testing System, academic module). De minimum vereiste IELTS score (overall band) moet zijn: 6.0 met ten minste 5.5 voor het onderdeel ‘writing’; 

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). De minimum vereiste TOEFL score is: 83 (internet-based test); 

Cambridge EFL (English as a foreign Language) Examinations, Cambridge English C1 Advanced (CAE); minimum score: 169 total, 162 writing, of Cambridge English C2 Proficiency (CPE); minimum score: 180 total, 162 writing. Meer informatieUPDATE ivm Covid-19 maatregelen:
De eisen met betrekking tot de Engelse taal blijven van kracht, wel worden door de UvH ook de volgende certificaten geaccepteerd die op afstand (via internet) kunnen worden afgenomen:

Taaleis Nederlands

Wanneer je wordt toegelaten op basis van een buitenlands diploma in combinatie met de premaster Humanistiek moet je ook aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van een van de volgende toetsen:

• het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2;

• het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT);

• het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO). 


UPDATE ivm Covid-19 maatregelen:
Indien vanwege COVID-19 de geplande toetsen niet doorgaan wordt per individueel geval gekeken wat de mogelijkheden zijn. De minimale eis is dat ten minste de cursus NT2 is gevolgd of dat op andere wijze het niveau B2 is vast te stellen. Bij voldoende vertrouwen in de taalbeheersing kan besloten worden tot toelating onder de volgende voorwaarden:

  • Examen NT2 moet alsnog behaald zijn uiterlijk 31-12-2020. Indien dat niet wordt gehaald wordt de student uitgeschreven.

Toelatingscommissie

Voor meer informatie over de toelatingseisen kun je contact opnemen met de studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek rond je toelating dan kun je je wenden tot de Toelatingscommissie.

Master Humanistiek