Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Feiten en cijfers

Eerstejaarsstudenten


202220212020201920182017 

Bachelor Humanistiek*

737280737763

Master Humanistiek

565883304737

Master Zorgethiek en Beleid

394242253123

Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

2516----

Premaster UvH 

309374709490

* instroom volgens definitie NVAO-volledig cohort1


Studentenpopulatie per 1 oktober


202220212020201920182017 

Bachelor Humanistiek

225255256248224215

Master Humanistiek

199206196142159158

Master Zorgethiek en Beleid

757569545852

Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

3116----

Premaster UvH

361028086112106
Totaal569655601530553531


Rendementen per 31 december (aantal diploma's per kalenderjaar)

 

202220212020201920182017 

Bachelor Humanistiek

685446284954

Master Humanistiek

363618333427

Master Zorgethiek en Beleid

222521232330

Master  Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven 

2-----

Bron: instellingsadministratie


1 Het betreft hier het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding op 1 oktober, met uitsluiting van studenten die in het betreffende jaar aan twee of meer opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn ingeschreven.


Financiële basisgegevens (bedragen x 1000 €)


202220212020201920182017
Exploitatie
Rijks- en overige bijdragen6.9636.4316.0575.7825.6575.477
Opbrengst werk voor derden1.8291.8121.0201.4531.0871.072
Exploitatie resultaat-695-138-476-17046   204
Vermogen
Eigen vermogen4.6645.3595.4975.9736.1436.097
Solvabiliteitsratio0,430,490,610,780,76  0,79
Liquiditeit
Liquide middelen3.7884.8465.0103.8694.1593.943
Liquiditeitsratio1,071,301,512,392,38 2,50

Bron: instellingsadministratie

Personeelsbezetting gemiddeld

202220212020201920182017 

Gemiddelde personeelsbezetting (FTE)*

9189838077 70
Totale lasten personeel in dienst (x euro 1000)7.8137.4436.8296.3745.6525.484

Bron: instellingsadministratie
* inclusief bijzonder hoogleraren, student-assistenten en gedetacheerden


Zie verder ook onze Jaarverslagen.