Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Feiten en cijfers

Eerstejaarsstudenten


2020201920182017 2016

Bachelor Humanistiek*

8073766267

Master Humanistiek

8330473735

Master Zorgethiek en Beleid

4225312334

Premaster traject Humanistiek

3739465051

Premaster traject Zorgethiek en Beleid

3531483921

* instroom volgens definitie NVAO-volledig cohort1


Studentenpopulatie per 1 oktober


2020201920182017 2016

Bachelor Humanistiek

256248224215233

Master Humanistiek

196142159158161

Master Zorgethiek en Beleid

6954585265

Premaster traject Humanistiek

4044586563

Premaster traject Zorgethiek en beleid

4042544124
Totaal601530553531546


Rendementen per 31 december (aantal diploma's per kalenderjaar)

 

2020201920182017 2016

Bachelor Humanistiek

4628495448

Master Humanistiek

1833342737

Master Zorgethiek en Beleid

2123233027

Premaster traject Humanistiek

1832333324

Premaster traject Zorgethiek en Beleid

1822261828

Bron: instellingsadministratie


1 Het betreft hier het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding op 1 oktober, met uitsluiting van studenten die in het betreffende jaar aan twee of meer opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn ingeschreven.


Financiële basisgegevens (bedragen x 1000 €)


20202019201820172016
Exploitatie
Rijks- en overige bijdragen6.0575.7825.6575.4775.363
Opbrengst werk voor derden1.0201.4531.0871.072   682
Exploitatie resultaat-476-17046   204   411
Vermogen
Eigen vermogen5.4975.9736.1436.0975.893
Totaal vermogen8.9437.6908.0577.7487.351
Solvabiliteitsratio0,610,780,76      0,79       0,80
Liquiditeit
Liquide middelen5.0103.8694.1593.9433.198
Netto werkkapitaal2.4202.6022.5161.967
Current ratio2,52,5       2,6       2,4
Beleggingen000         0        0

Bron: instellingsadministratie

Personeelsbezetting gemiddeld

2020201920182017 2016

Gemiddelde personeelsbezetting (FTE)*

848075 7167
Totale lasten personeel in dienst (x euro 1000)6.8296.3745.6525.4845.189

Bron: instellingsadministratie
* inclusief bijzonder hoogleraren, student-assistenten en gedetacheerden


Zie verder ook onze Jaarverslagen.