Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Feiten en cijfers

Eerstejaarsstudenten


20212020201920182017 

Bachelor Humanistiek*

7080737662

Master Humanistiek

5883304737

Master Zorgethiek en Beleid

4242253123

Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

16----

Premaster UvH 

1028086112106

* instroom volgens definitie NVAO-volledig cohort1


Studentenpopulatie per 1 oktober


20212020201920182017 

Bachelor Humanistiek

255256248224215

Master Humanistiek

206196142159158

Master Zorgethiek en Beleid

7669545852

Master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

16----

Premaster UvH

1028086112106
Totaal655601530553531


Rendementen per 31 december (aantal diploma's per kalenderjaar)

 

20212020201920182017 

Bachelor Humanistiek

5546284954

Master Humanistiek

3518333427

Master Zorgethiek en Beleid

2721232330

Premaster UvH 

4236545953

Bron: instellingsadministratie


1 Het betreft hier het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding op 1 oktober, met uitsluiting van studenten die in het betreffende jaar aan twee of meer opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn ingeschreven.


Financiële basisgegevens (bedragen x 1000 €)


20212020201920182017
Exploitatie
Rijks- en overige bijdragen6.4316.0575.7825.6575.477
Opbrengst werk voor derden1.8121.0201.4531.0871.072
Exploitatie resultaat-138-476-17046   204
Vermogen
Eigen vermogen5.3595.4975.9736.1436.097
Totaal vermogen
8.9437.6908.0577.748
Solvabiliteitsratio0,610,610,780,76      0,79
Liquiditeit
Liquide middelen4.8465.0103.8694.1593.943
Netto werkkapitaal2.4202.6022.516
Current ratio2,52,5       2,6
Beleggingen0000         0

Bron: instellingsadministratie

Personeelsbezetting gemiddeld

20212020201920182017 

Gemiddelde personeelsbezetting (FTE)*

87848075 71
Totale lasten personeel in dienst (x euro 1000)7.4436.8296.3745.6525.484

Bron: instellingsadministratie
* inclusief bijzonder hoogleraren, student-assistenten en gedetacheerden


Zie verder ook onze Jaarverslagen.