Deze website maakt gebruik van cookies

Feiten en cijfers

Eerstejaars studenten

201620152014

Bachelor Humanistiek*

675756

Master Humanistiek

353836

Master Zorgethiek en beleid

343132

Premaster traject Humanistiek

515148

Premaster traject Zorgethiek en beleid

212941

* instroom volgens definitie NVAO-volledig cohort1


Studentenpopulatie per 1 oktober

201620152014

Bachelor Humanistiek

233224224

Master Humanistiek

161171174

Master Zorgethiek en beleid

656457

Premaster traject Humanistiek

636753

Premaster traject Zorgethiek en beleid

244854
Totaal546574556


Rendementen per 31 december (aantal diploma's per kalenderjaar)

201620152014

Bachelor Humanistiek

484643

Master Humanistiek

373428

Master Zorgethiek en beleid

272022

Premaster traject Humanistiek

242117

Premaster traject Zorgethiek en beleid

282521

Bron: instellingsadministratie


1 Het betreft hier het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding op 1 oktober, met uitsluiting van studenten die in het betreffende jaar aan twee of meer opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn ingeschreven.


Financiële basisgegevens (bedragen x 1000 €)

201620152014

Baten totaal

7.5146.9166.661

wv. rijksbijdrage

5.3634.9354.793

Lasten totaal

7.1576.7486.196

wv. personeel in dienst

5.1894.9424.431

Resultaat exploitatie

356175483

wv. fin baten & lasten

-1719

Balans totaal

7.3517.4697.246

Eigen vermogen

5.8935.4825.307

Liquide middelen

3.1983.0702.777

Solvabiliteitspercentage

807373

Current ratio

2,41,71,6

Bron: instellingsadministratie


Personeelsbezetting ultimo jaar

201620152014

FTE*

666965

Bron: instellingsadministratie
* inclusief bijzonder hoogleraren, student-assistenten en gedetacheerden


Zie verder ook onze Jaarverslagen.