Deze website maakt gebruik van cookies

Feiten en cijfers

Eerstejaarsstudenten


201920182017 20162015

Bachelor Humanistiek*

7376626757

Master Humanistiek

3047373538

Master Zorgethiek en beleid

2531233431

Premaster traject Humanistiek

3946505151

Premaster traject Zorgethiek en beleid

3148392129

* instroom volgens definitie NVAO-volledig cohort1


Studentenpopulatie per 1 oktober


201920182017 20162015

Bachelor Humanistiek

248224215233224

Master Humanistiek

196159158161171

Master Zorgethiek en beleid

5458526564

Premaster traject Humanistiek

4458656367

Premaster traject Zorgethiek en beleid

4254412448
Totaal530553531546574


Rendementen per 31 december (aantal diploma's per kalenderjaar)

 

201920182017 20162015

Bachelor Humanistiek

2849544846

Master Humanistiek

3334273734

Master Zorgethiek en beleid

2323302720

Premaster traject Humanistiek

3233332421

Premaster traject Zorgethiek en beleid

2226182825

Bron: instellingsadministratie


1 Het betreft hier het totaal aantal inschrijvingen in het eerste jaar van de opleiding op 1 oktober, met uitsluiting van studenten die in het betreffende jaar aan twee of meer opleidingen in het Hoger Onderwijs zijn ingeschreven.


Financiële basisgegevens (bedragen x 1000 €)


2019201820172016
Exploitatie
Rijks- en overige bijdragen5.7825.6575.4775.363
Opbrengst werk voor derden1.4531.0871.072   682
Exploitatie resultaat-17046   204   411
Vermogen
Eigen vermogen5.9736.1436.0975.893
Totaal vermogen7.6908.0577.7487.351
Solvabiliteitsratio0,780,76      0,79       0,80
Liquiditeit
Liquide middelen3.8694.1593.9433.198
Netto werkkapitaal2.4202.6022.5161.967
Current ratio2,52,5       2,6       2,4
Beleggingen00         0        0

Bron: instellingsadministratie

Personeelsbezetting gemiddeld

201920182017 20162015

Gemiddelde personeelsbezetting (FTE)*

8175 716764
Totale lasten personeel in dienst (x euro 1000)6.9885.9635.4845.1894.942

Bron: instellingsadministratie
* inclusief bijzonder hoogleraren, student-assistenten en gedetacheerden


Zie verder ook onze Jaarverslagen.