Deze website maakt gebruik van cookies

Een nieuwe master: Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

In september 2021 gaan we van start met een nieuwe master: de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. Een studie die naadloos aansluit op de actualiteit. Je leest en ziet immers steeds vaker in de media over thema's waarin burgerschap een belangrijke rol speelt, en het krijgt ook een steeds prominentere plek op de politieke agenda. Een mooie studie voor iedereen die zich hiermee verbonden voelt.

Wat leer je in deze master?

Hoe solidair zijn we met de jongere generatie in deze coronacrisis? Hoe zorg je ervoor dat ook de zachte stemmen gehoord worden en dat niet steeds de grote monden hun zin krijgen? Hoe bereid je scholen voor op hun taak om leerlingen kennis te laten maken met hun latere rol als burger, en dat in een sterk veranderende samenleving? Dit zijn enkele voorbeelden van vragen waar studenten van de nieuwe master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven zich over zullen buigen. 


Tijdens deze eenjarige, voltijdse master leer je een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van samenleven. Dat is natuurlijk een heel breed begrip. In de opleiding trechter je dit begrip door actuele vraagstukken over burgerschap met je docenten en medestudenten te bediscussiëren en samen op zoek te gaan naar antwoorden. Je analyseert onderwerpen als diversiteit en inclusiviteit, duurzaamheid, autonomie en gedeelde verantwoordelijkheid en als dat nodig en mogelijk is, geef je suggesties om deze zaken te verbeteren. 


Daarnaast leer je hoe je de door jou opgedane kennis en vaardigheden overbrengt aan anderen, zoals leerlingen, cliënten, burgers, collega’s of bestuurders. In het eerste half jaar leg je een theoretisch en methodologisch fundament. In de tweede helft van het curriculum pas je deze kennis toe in de praktijk. Je zal dan onderzoeksmethoden toe gaan passen tijdens je stage en het schrijven van je thesis.


Je krijgt college van docenten en onderzoekers die in hun eigen onderzoek en onderwijs veel ervaring hebben met thema's over burgerschap en educatie, en hiernaar ook gericht onderzoek doen in praktijken van allerlei publieke en maatschappelijke organisaties.


Welk beroep kies je na je studie?

Deze master geeft je een uitstekende basis om bijvoorbeeld aan de slag te gaan in allerlei functies in de publieke sector of bij maatschappelijke organisaties. Denk daarbij aan functies als beleidsmaker, kwaliteitsmedewerker, manager in het onderwijs of de zorg, bij een woningcorporatie, de politie of in een gevangenis. Ook kun je onderzoeker worden binnen sociaal maatschappelijke organisaties of aan de slag gaan als journalist of docent in het hoger onderwijs. Je kunt een baan vinden bij een rekenkamer of een fonds, zoals het VSB Fonds. Of je gaat aan de slag als onderwijs- of gezondheidszorginspecteur. Om een aantal voorbeelden te noemen.

Toelatingseisen

Het is een eenjarige, voltijdse master die niet in deeltijd wordt aangeboden. Je kunt rechtstreeks instromen in deze master met een bachelor Humanistiek of een wetenschappelijke bachelor of master in de volgende sectoren: 

Open Dag

Op donderdag 25 november 2021 organiseren we weer een nieuwe masteravond.


Houd me op de hoogte


Naast deze master bieden wij ook de driejarige master Humanistiek aan, en de eenjarige master Zorgethiek en Beleid


Deadline voor aanmelden voor 2021 is 1 juli.