Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud
Universiteit voor Humanistiek
De mooiste studie is de mens
Home Onderwijs Onderwijs aan de UvH Over ons onderwijs

Over ons onderwijs

Het onderwijs aan de UvH is uitdagend en veelzijdig en kent tegelijkertijd de voordelen van kleinschaligheid en een persoonlijke benadering. Studenten worden getraind in het doen van onderzoek en er is ruime aandacht voor de persoonlijke en professionele ontwikkeling. Onderwijs aan de UvH betekent niet alleen het opdoen van kennis, maar ook het leren toepassen daarvan op de omgeving en jezelf. Educatie en vorming dus, oftewel Bildung.


De kracht van het onderwijs aan de UvH is de wisselwerking tussen theorie en praktijk. Studenten verwerven niet alleen diepgaand wetenschappelijk inzicht in levensbeschouwelijke vragen en kennis over de inrichting van onze samenleving, maar passen deze ook toe. Zij leren hoe je mensen kunt inspireren en ondersteunen bij het zoeken naar meer mogelijkheden om een zinvol en menswaardig leven te leiden. Dit kan op veel manieren en op allerlei terreinen, zoals in geestelijke begeleiding en humanistisch raadswerk, onderwijs en vorming, coaching en advies in bedrijven en organisaties, door middel van een eigen adviesbureau of in wetenschappelijk onderzoek.


Studenten leren betekenis te geven aan hun denken en handelen. Zij maken zich de aangeboden leerstof eigen, ontwikkelen praktische vaardigheden en persoonlijke inzichten en een eigen professionele houding. Hierbij wordt naast de theoretische beschouwingen gebruik gemaakt van practica in luister- en gesprekstechnieken, interviewtraining en observatieopdrachten. Ook is er intensieve stagebegeleiding, en leren studenten debatteren en werken met portfolio’s en posterpresentaties. Een afgestudeerd UvH student is als kritisch, reflexief en zelfstandig individu die zich goed weet te verhouden tot zijn of haar omgeving, klaar voor vele posities op de arbeidsmarkt of een academische carrière.