Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Podcast Pluralistiek: In gesprek met Jake Smit en Graciëla Ritfeld over kolonialisme in de muren van de UvH


In deze derde aflevering is de Trage Vraag: Hoe kan de Universiteit voor Humanistiek als nog steeds een voornamelijk wit instituut aan historische zelfreflectie doen met betrekking tot het slavernij verleden? En hoe kunnen studenten en alumni daarbij helpen? 


In de zomer van 2023 was de expositie met de titel “Het Meerstemmige Verleden van de Kromme Nieuwegracht” te bewonderen in de leeszaal van de Universiteit voor Humanistiek. Ook werd er twee keer een bewustwordingsritueel uitgevoerd op de UvH om het stil te staan bij het koloniale verleden van de UvH en Nederland. 


In deze aflevering gaat Limor Reshef, mede teamlid van het project “Kolonialisme in de Muren van de Universiteit van Humanistiek, in gesprek met Jake Smit (ritueel ontwerper) en Graciëlla Ritfeld. Zij begeleidden deze zomer als celebranten het ritueel “Oma’s Keuken”.  Wat waren de doelen en zijn deze gerealiseerd? Waar liepen wij tegenop en welke reacties ontvingen we? Welk advies geven we aan andere universiteiten die zich willen verhouden tot hun eigen koloniale verleden? En ook niet onbelangrijk- Waarin zit de kracht van een ritueel?  


Luister direct:Of luister via Spotify, Deezer, i-Tunes.

Pluralistiek

Deze aflevering van de Trage Vragen-podcast is onderdeel van een serie podcasts die verzorgd worden door de commissie Pluralistiek van studievereniging SvH. Hierin spreken studenten en alumni van de Universiteit voor Humanistiek met deskundigen over thema's rondom humanistiek, pluralisme en inclusiviteit. 

In deze aflevering gaat Limor Reshef, mede teamlid van het project 'Kolonialisme in de Muren van de Universiteit voor Humanistiek', in gesprek met Jake Smit (ritueel ontwerper) en Graciëlla Ritfeld. Zij begeleidden deze zomer als celebranten het ritueel 'Oma’s Keuken'.