Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Over het Universiteitsfonds

De Universiteit voor Humanistiek wil met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek vanuit een humanistische visie bijdragen aan een humane samenleving en een zinvol bestaan voor ieder mens. Het Universiteitsfonds helpt daarbij.

Doelen

Het fonds werft en beheert donaties die worden aangewend voor verschillende doeleinden:

  • Het ondersteunen van nieuwe ontwikkelingen binnen de Universiteit voor Humanistiek.
  • Het bijdragen aan de organisatie van internationale wetenschappelijke congressen, symposia en workshops door stafleden van de Universiteit voor Humanistiek.
  • Het geven van financiële steun aan gevorderde studenten en promovendi om op buitenlandse congressen een paper te presenteren of voordracht te houden
  • Het vergemakkelijken van de uitgave van wetenschappelijke publicaties die van belang zijn voor de geschiedenis en ontwikkeling van de Universiteit voor Humanistiek, waaronder ook wetenschappelijke publicaties bij bijzondere universitaire gebeurtenissen.
  • Het vestigen van bijzondere leerstoelen aan en buiten de Universiteit voor Humanistiek.

Donateur worden?

Ondersteunt u de missie van de Universiteit voor Humanistiek? We zijn erg blij met uw financiële bijdrage. Hiermee kunnen we onze onderzoekers en docenten ondersteunen in hun werk en nieuwe ontwikkelingen in de Humanistiek stimuleren.

Fiscaal aftrekbaar

Het Universiteitsfonds Universiteit voor Humanistiek is een erkend algemeen nut beogende instelling ( ANBI). Hierdoor is uw gift aftrekbaar van de belasting.

Eenmalige gift

Een eenmalige gift is aftrekbaar van de belasting als deze per jaar meer dan 1 procent van het drempelinkomen bedraagt. U mag maximaal 10 procent van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken.

Periodieke gift

Een periodieke gift is een specifieke vorm van periodiek schenken, waarbij voor een periode van minimaal 5 jaar een schenkingsbedrag wordt afgesproken. De kosten van de hiervoor benodigde notariële akte worden door het Universiteitsfonds gedragen.

Wilt u meer informatie hierover?

Neem dan contact op met de heer Paul Logtens, p.logtens@uvh.nl