Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Stage of afstudeeronderzoek bij u

Tijdens de opleiding gaan masterstudenten Humanistiek verplicht op stage om direct in contact te komen met mensen die vragen hebben over de thema's 'zingeving' en 'humanisering'. Studenten van de masteropleiding Zorgethiek en beleid studeren af met een onderzoek en scriptie. Voor de student is een stage of een praktijkgericht afstudeeronderzoek een mooie manier om kennis te maken met het arbeidsproces en met hun toekomstige beroep. Voor u als organisatie biedt het een kans om gericht aandacht te besteden aan een van deze thema's en gebruik te maken van de kennis en vaardigheden van onze masterstudenten.


Voorbeelden: U kunt bijvoorbeeld denken aan een stage als geestelijk begeleider bij vluchtelingenwerk, een educatieve stage in het onderwijs of bij een trainingsbureau, een adviesfunctie zoals loopbaanconsulent of een onderzoeksstage.


Als u een stage aan wilt bieden dan kunt u eerst de informatie hieronder doorlezen. Als u dan nog vragen heeft, neem dan contact op met Marco Otten, m.otten@uvh.nl, 030 2390146.

Eisen aan een stage

  • De stages beginnen elk jaar tussen 15 augustus en 15 november. De stage mag maximaal één jaar duren.
  • Uw organisatie moet kunnen zorgen voor veiligheid (structuur, opvang, tijd) en uitdagingen (kansen, risico's).
  • U ondertekent het UvH-stagecontract met ons en de student. Onderdeel van het stagecontract is het stageplan. De student stelt dit plan op in overleg met de werkbegeleider en de stagedocent. Het bevat tenminste de leerdoelen van de student en een planning van de werkzaamheden inclusief zelfstudie, begeleiding en stage-terugkomdagen op de Universiteit voor Humanistiek.
  • De begeleiding moet geregeld zijn.
  • Stageplekken bij ZZP-ers zijn niet mogelijk.

Begeleiding tijdens de stage

Tijdens de stage wordt de stagiair begeleid door een werkbegeleider, een supervisor en een stagedocent:


Werkbegeleider vanuit de organisatie

De werkbegeleider maakt de stagiair wegwijs in de organisatie en in het vak. De stagiair kan aanspraak maken op regelmatig overleg met de werkbegeleider. In deze besprekingen worden stage-activiteiten gepland, voorbereid en geëvalueerd. Na afloop van de stage geeft de werkbegeleider op schrift zijn of haar indrukken van de uitvoering van de stage.

In het algemeen verwachten we als begeleider een ervaren professional, die bereid is tot dialoog over beroepsvisie en levensbeschouwing - dat wil zeggen niet alleen die van de stagiair, maar ook die van hem of haar zelf. Ook dient de werkbegeleider op academisch niveau te functioneren. We denken daarbij aan vakkennis en vakkundigheid met overzicht van theoretische discussies in een vakgebied en een bijdrage aan de wetenschappelijke bevraging en onderbouwing van de beroepspraktijk. Voor studenten van de master Humanistiek is het belangrijk dat de werkbegeleider een beroep uitoefent dat aansluit bij de opleiding. In het menu Onderwijs kunt u meer lezen over de master Humanistiek.


Supervisor

De supervisor begeleidt het leerproces dat de stagiair tijdens de stage doorloopt en zijn persoonlijke ontwikkeling in relatie met het beroep. Het is de plek waar de student leert stelselmatig te reflecteren over haar handelen, opvattingen en beleving in de stage.


Stagedocent

De stagedocent is diegene die beziet of de voorgestelde stageplek en werkzaamheden geschikt zijn, op elkaar zijn afgestemd en of de voorwaarden worden vervuld om het stageplan van de stagiair te kunnen uitvoeren. De stagedocent bewaakt ook de voortgang van de verslaglegging van de stage en geeft aan het einde van de stage een beoordeling aan de hand van het stageverslag, en de indrukken van de werkbegeleider en de supervisor. De stagedocent brengt tenminste een bezoek, bij voorkeur bij aanvang van de stage, aan de stage-instelling.

De stagedocent beoordeelt de stage. Hij baseert zich daarbij op het stageverslag, op informatie van de supervisor en op de indrukken van de werkbegeleider.

Stage aanbieden

Wilt u een stage aanbieden? Maak dan een vacaturetekst met:

  • een korte omschrijving geeft van de organisatie,
  • activiteiten binnen de stage,
  • tijdspad
  • profielomschrijving/eisen aan de stagiair
  • uw contactgegevens

De tekst wordt geplaatst in de interne Studentennieuwsbrief, en komt op het stageprikbord en de studentenwebsite. De geïnteresseerde student neemt direct contact met u op.

Beloning werkbegeleider

Het is voor onze universitaire beroepsopleiding belangrijk dat studenten in contact komen met de praktijk en daar kunnen leren van professionals. Daarom bieden wij als dank voor de begeleiding een vrijkaartje aan voor het volgen van een gratis module. Een module uit ons onderwijs aanbod kunt u digitaal raadplegen op:

https://www.uvh.nl/onderwijs/master-humanistiek/vakken-rooster-en-studiebelasting-2018-2019

Relevante documenten


Download PDF-bestandStageprotocol UvH

Download PDF-bestandHandleiding werkbegeleiding