Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Studeren met een functiebeperking

Heb je een functiebeperking zoals dyslexie, AD(H)D of een chronische ziekte en wil je gaan studeren aan de Universiteit voor Humanistiek? De Universiteit voor Humanistiek biedt verschillende soorten ondersteuning voor studenten met een functiebeperking.

Wat is een functiebeperking?

Hiermee bedoelen we lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die (vooralsnog) chronisch of blijvend van aard zijn en je beperken in de studievoortgang. Denk bijvoorbeeld aan

  • een stoornis in taal (bijvoorbeeld dyslexie) en/of spraak
  • visuele, auditieve en motorische beperkingen
  • chronische en psychische ziektes (bijvoorbeeld een stoornis in het autistische spectrum)

Voorzieningen

We adviseren je bij de aanmelding voor de studie contact op te nemen met de studieadviseur. Tijdens een oriënterend gesprek met de studieadviseur bespreken we welke voorziening er in jouw situatie wenselijk en mogelijk zijn. Dat kunnen andere voorzieningen zijn dan de voorzieningen die je eventueel tijdens je voorgaande opleiding(en) had. De aanpassingen stemmen we zoveel mogelijk af op de individuele functiebeperking van de student, maar mogen de kwaliteit of moeilijkheidsgraad van een vak of tentamen niet wijzigen. 


De Universiteit voor Humanistiek heeft vanwege haar geringe capaciteit slechts beperkte studiemogelijkheden voor studenten met een fysieke beperking. Neem contact op met de studieadviseur om de mogelijkheden te bespreken.

Verzoek examencommissie en medische verklaring

Op basis van het gesprek met de studieadviseur dien je een verzoek tot aanpassingen in bij de examencommissie. De commissie moet de voorziening formeel goedkeuren. Voor het verzoek moet je een erkende medische verklaring inleveren bij de studieadviseur.

Let op: Hoe eerder jij je meldt, hoe sneller maatregelen op maat getroffen kunnen worden en eventuele studievertraging kan worden voorkomen of tot een minimum kan worden beperkt.

Financiële voorzieningen

Als je onverhoopt studievertraging oploopt kan je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning tijdens je studie. Neem voor meer informatie contact op met de studieadviseur.

Advies en begeleiding

De studieadviseur is je eerste aanspreekpunt als het gaat om studiegebonden aanpassingen, begeleiding en (financiële) ondersteuning bij studievertraging. Alle gesprekken met de studieadviseur zijn vertrouwelijk. De studieadviseur verwijst je zo nodig door naar andere begeleiders, zoals de studentenraadsman of de studentenpsycholoog. Er zijn ook cursussen, trainingen en workshops die je kunnen helpen om beter te studeren.

Contact

Wil je een afspraak maken voor een oriënterend gesprek of heb je vragen over studeren met een functiebeperking, stuur dan een e-mail naar de studieadviseur: Studieadvies@UvH.nl.