Deze website maakt gebruik van cookies

Introductie

De Universiteit voor Humanistiek is ruim dertig jaar geleden voortgekomen uit het Humanistisch Opleidingsinstituut, een hogere beroepsopleiding tot geestelijk verzorger. Een geestelijk verzorger is een professional die mensen begeleidt bij levensbeschouwelijke en ethische vragen, bijvoorbeeld in het leger, in zorginstellingen, of in de gevangenis. Humanistisch geestelijk verzorgers laten zich in hun werk inspireren door het humanisme, een kritische en open levensbeschouwing die het menselijk perspectief centraal stelt. 


Sinds haar oprichting in 1989 is onze universiteit uitgegroeid tot een academisch kenniscentrum voor vragen rondom zingeving, levensbeschouwing, en de inrichting van een humane samenleving. Hierbij maken we gebruik van een combinatie van disciplines uit zowel de geesteswetenschappen als de sociale wetenschappen.


De Universiteit voor Humanistiek is een levensbeschouwelijke universiteit, onafhankelijk en door de overheid erkend en gefinancierd.  


Lees meer over Humanisme en Humanistiek.

Lees meer over de geschiedenis van onze organisatie.

Lees meer over de academische plechtigheden, zoals de Opening van het academisch jaar, de Dies Natalis en onze eredoctoraten.