Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Internationale samenwerking en mobiliteit

Internationalisering één van de speerpunten van beleid voor de komende jaren. De Universiteit voor Humanistiek wil haar internationale samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek versterken en de inkomende en uitgaande mobiliteit van medewerkers en studenten vergroten. Naast de internationale contacten die medewerkers onderhouden, is de universiteit betrokken bij een aantal internationale initiatieven. Heeft u belangstelling of vragen? Neem dan contact op met Joanne Maloney, Medewerker internationalisering, io@uvh.nl

Erasmus +


Het Erasmusprogramma, dat in 1989 werd geïntroduceerd met de bedoeling studentenmobiliteit te bevorderen, is in de loop der jaren uitgegroeid tot een uitgebreid Europees subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. De universiteit neemt sinds 2011 deel aan het programma. Erasmus+ bevordert onder meer studenten- en stafmobiliteit voor werk en studie en samenwerkingsprojecten tussen hoger onderwijsinstellingen, organisaties en bedrijven in heel Europa en ook daarbuiten.


Erasmus+ kent drie actielijnen (Key Activities): mobiliteit, strategische partnerschappen en beleidsontwikkeling. Onder actielijn mobiliteit (KA1) stelt Erasmus+ studentenbeurzen beschikbaar voor studie en stage in het buitenland (bachelor, master én PhD). Ook zijn er beurzen voor medewerkers, voor het uitvoeren van een onderwijsopdracht of het volgen van een training in het buitenland. In 2021 is het tweede zesjarige Erasmus+ programma van start gegaan, met nieuwe mogelijkheden voor mobiliteit en samenwerking.


De universiteit is houder van het PDF-bestandErasmus Charter for Higher Education 2021-2027 en het PDF-bestandErasmus Policy Statement beschrijft de internationaliseringsstrategie. Daarnaast heeft de universiteit de PDF-bestandGedragscode voor internationale studenten ondertekend. 


Disclaimer

Financed by the European Union. However, the views and opinions expressed here are solely the responsibility of the author(s) and do not necessarily reflect those of the European Union or the National Agency. Neither the European Union nor the National Agency can be held liable for them.

NL Scholarship (Voorheen Holland Scholarship)


Het NL Scholarshipprogramma is een beurs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap én 48 Nederlandse hogescholen en universiteiten, waaronder de Universiteit voor Humanistiek. De beurs is bedoeld voor studenten die willen studeren, stage lopen of een onderzoek willen doen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De landen van de EER zijn alle landen van de EU, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Meer informatie vindt u via deze link.

Erasmus Intensive Education Programme for Democratic Intercultural Citizenship

De Universiteit voor Humanistiek coördineert dit internationale educatieve Erasmusprogramma, dat studenten de gelegenheid geeft zicht te verdiepen in educatie en internationaal burgerschap. Deelnemende universiteiten zijn de universiteit van Barcelona, Bath-Spa, Helsinki, Tallinn, Charles Universiteit Praag, Aristotle Universiteit Thessaloniki en onze eigen universiteit. Meer informatie over het programma vindt u op de site www.uvh.nl/edic.