Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Toelatingseisen

Diploma-eisen

Om toegelaten te worden tot de premaster Humanistiek, Zorgethiek en Beleid of Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven moet je bij aanvang van je studie beschikken over het volgende:


Als je een hbo-student bent:

  • ten minste een Nederlands bachelordiploma hbo, of, indien je nog bezig bent met je hbo-bachelor, een geldige inschrijving aan een bachelor opleiding op hbo-niveau waarvan je de propedeuse / het eerste jaar hebt afgerond;
  • of een Nederlands vierjarig hbo-diploma afgegeven volgens de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) (in de regel na 1986). 
  • of een HBO-masterdiploma;
  • of een buitenlands hoger onderwijsdiploma van een niveau dat tenminste vergelijkbaar is met een hbo-bachelordiploma.
Als je een wo-student bent:
  • ten minste een Nederlands bachelordiploma wo, of, indien je nog bezig bent met je wo-bachelor, een geldige inschrijving aan een universitaire bacheloropleiding waarvan je de propedeuse / het eerste jaar hebt afgerond.
  • of een doctoraal- of masterdiploma van een erkende Nederlandse universiteit;
  • of een buitenlands universitair diploma van een niveau dat tenminste vergelijkbaar is met een Nederlandse universitaire bachelor,

NB: Ben je student aan de Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG)? Neem contact op met de studieadviseur (er geldt een bijzondere regeling).

Niveau-eisen: assessment is verplicht

Om toegelaten te worden tot de premaster moet je met goed gevolg een bindend assessment afleggen. Je wordt getoetst op je algemene kennis en vaardigheden, academische vaardigheden, en op tekstbegrip van het Engels en Nederlands.Hier lees je meer over het assessment. Je moet je vóór 1 mei aanmelden voor de premaster om aan het assessment mee te kunnen doen. 


Er worden geen eisen gesteld aan de aard van je vooropleiding. Studenten die recentelijk zijn afgestudeerd van een opleiding binnen de sociale- of geesteswetenschappen vinden beter aansluiting bij het curriculum van de premaster, omdat een bepaald niveau van voorkennis en inzicht verondersteld wordt van deze vakgebieden. Hbo-opleidingen die daar verder vandaan liggen bieden in het algemeen niet voldoende voorbereiding om de premaster in één jaar succesvol te doorlopen, denk bijvoorbeeld aan technische opleidingen of opleidingen binnen de kunsten.


Het tempo binnen de premaster ligt hoog en hoewel het ontwikkelen van academische vaardigheden binnen de premaster aan bod komt, is tenminste een gemiddeld niveau van academische schrijf- en onderzoeksvaardigheden nodig om de premaster met goed gevolg te kunnen afronden. Van jou als student wordt een zelfstandige en proactieve studiehouding verwacht.


Daarnaast wordt er verwacht dat je een hoog niveau van Nederlandse én Engelse wetenschappelijke taalvaardigheid bezit. Er worden complexe Nederlandse en Engelstalige academische teksten behandeld; voorbeelden hiervan kun je terugvinden in de literatuurlijst


Voor de toelating tot de aansluitende master worden er, naast een afgeronde premaster en een afgeronde opleiding in het hoger onderwijs, wel eisen aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal gesteld. Zie hiervoor de toelatingseisen van de master.

Ben je nog bezig met je bachelor?

Ben je nog bezig met je bacheloropleiding aan een andere universiteit of hogeschool, dan kun je de premaster volgen als je het propedeuse-diploma van je bachelor hebt behaald of het eerste jaar hebt voltooid. Bij instroom in de master moet je je bachelor wel hebben afgerond. 

Buitenlandse studenten

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit dan dien je te beschikken over een geldige verblijfsvergunning. Heb je een buitenlandse vooropleiding dan moet je het diploma Nederlands als tweede taal (NT2) of een Universitair Toelatingsexamen Nederlands (ITN) hebben behaald.

Meer informatie

Weet je niet of je aan de eisen voldoet dan kun je contact opnemen met de studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek rond de toelating dan kun je je wenden tot de Toelatingscommissie.

Premaster Humanistiek