Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Actieonderzoek Mentale Ondersteuning oUderenzoRg (AMOUR)

  • Start: 15 december 2022
  • Looptijd: 1 jaar
  • Status: lopend
Na de COVID-19 pandemie loopt ziekteverzuim op door mentale problemen, slaapstoornissen, terugkerende angsten en gedachten, verhoogde prikkelbaarheid, zorgen over de toekomst en verminderd activiteitenniveau. Boven op de verwachte trends binnen deze sector (dubbele vergrijzing, arbeidsmarktkrapte en een meer complexe zorgbehoefte), wordt het belang duidelijk voor organisaties in verzorging, verpleging en thuiszorg (VVT) om in te zetten op behoud van medewerkers. 

Beschrijving

Het bieden van collegiale opvang (CO) aan zorgverleners is een effectieve manier van mentale hulpverlening. Actieonderzoek (AO) is een gebleken succesvolle benadering om complexe veranderingen en interventies in te zetten. Naast evaluatie van de implementatie, biedt AO de mogelijkheid om kennis te ontwikkelen. Kennis over zowel succes- en faalfactoren als effectiviteit die voor de gehele VVT van nut kan zijn en zorgaanbieder ActiVite een basis biedt om beleid te maken op (het bestendigen van) CO na dit project.

Onderzoekers

Partners

ActiVite

Zie ook

Contact

Alistair Niemeijer, A.Niemeijer@UvH.nl.

Door oplopend ziekteverzuim en andere trends als vergrijzing wordt het belang duidelijk voor VVT-organisaties om in te zetten op behoud van medewerkers.