Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Hoe blijft ons beleid zorgzaam, ook in crisissituaties? (afgerond)

  • Start: 2020
  • Status: afgerond - het eindrapport is 3 september 2022 gepubliceerd (download hieronder)

De Universiteit voor Humanistiek ontwikkelt een zorgethisch beleidskader om toekomstige (gezondheids)crises op een meer zorgzame en inclusieve manier op te vangen. Dit project met als titel 'Een (zorg) ethische analyse van de COVID-19 beleidskeuzes' wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Covid19 Bottom-up Programma van ZonMw. Het onderzoek staat onder leiding van Pieter Dronkers.

Beschrijving

In de afgelopen tijd van Corona heeft de Nederlandse overheid diep ingrijpende maatregelen genomen. Mensen die toch al in een kwetsbare positie zaten werden door het crisisbeleid extra getroffen. Het bezoekverbod voor ouderen was een van de vele voorbeelden. Tegelijkertijd kwam er in de samenleving nieuwe waardering voor het belang van goede zorg voor een veerkrachtige samenleving.


Ondertussen groeide ook de kritiek op het crisisbeleid van het kabinet. Beleidsafwegingen waren eenzijdig en vaak niet goed ethisch doordacht. Ook hadden de kwetsbare groepen zelf nauwelijks of geen stem in de beleidsvorming. De Leerstoelgroep Zorgethiek van de UvH werkt aan een evaluatie van het crisisbeleid en formuleert een alternatief kader voor zorgethisch (crisis)beleidskader dat past bij een zorgzame en inclusieve samenleving. 


Dit project bestaat uit beleidsonderzoek naar de crisismaatregelen en een empirisch verkenning naar hoe mensen in een kwetsbare positie de maatregelen ervaren hebben. Daarnaast wordt in kaart gebracht welke alternatieven mensen samen met naasten en zorgverleners hebben gevonden om met de impact van de corona crisis om te gaan. Het doel is om een inzetbaar beleidskader te ontwikkelen dat in verschillende sectoren kan worden gebruikt. In het empirisch onderzoek ligt de focus echter op vier groepen: mensen met een verstandelijke beperking en hun verwanten; ouderen en hun mantelzorgers; patiënten die palliatieve zorg ontvangen en hun naasten, en tot slot vluchtelingen. 


De inzichten uit het praktijkonderzoek worden voortdurend besproken met betrokkenen en beleidsmakers en zo wordt samen een alternatief beleidskader ontwikkeld.

Onderzoekers

Partners

Maatschappelijke partners zijn onder andere Actiz, Dokters van de Wereld, de coöperatie Palliatieve Zorg Nederland, Reliëf, Pharos en de Tao of Care.

(Mede)financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie uit het Covid19 Bottom-up Programma van ZonMw. 


PDF-bestandEindrapport

Zie ook

Eerdere publicaties

Factsheet PDF-bestand'Corona en de zorg voor ouderen'

Factsheet PDF-bestand'Corona en de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking'

Factsheet PDF-bestand'Corona en zorg voor nieuwkomers'

Rapport PDF-bestand'Onder de radar. Zorg voor ongedocumenteerden en statushouders in coronatijden'

Factsheet PDF-bestand'Corona en palliatieve zorg'

Rapport PDF-bestand'Dicht bij de dood'

Contact

Dr. Pieter Dronkers, P.Dronkers@UvH.nl.

De Universiteit voor Humanistiek ontwikkelt een zorgethisch beleidskader om toekomstige (gezondheids)crises op een meer zorgzame en inclusieve manier op te vangen.