Deze website maakt gebruik van cookies

Bijzondere leerstoelen

De universiteit telt een aantal bijzondere leerstoelen, leerstoelen die gefinancierd worden door externe instanties om het onderwijs of onderzoek in een vakgebied te stimuleren. Een bijzondere leerstoel versterkt het profiel van de universiteit, en bevordert kennisontwikkeling in samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Bijzondere leerstoel

Naam hoogleraar


Vestigende instantie

Grondslagen maatschappelijk werkprof.dr. Margo Trappenburg
Marie Kamphuis Stichting
Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor de psychiatrieprof.dr. Arjan BraamKenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid
Ethiek en spiritualiteit van de palliatieve zorg prof.dr. Carlo LegetIntegraal Kankercentrum Nederland
Zorgethiek en mensen met Multiple Sclerose prof.dr. Leo VisserNationaal MS Fonds
Vrijzinnige religie en humanismeprof.dr. Laurens ten KateStichting Stimulering vrijzinnig gedachtegoed
Vrijwilligers palliatieve terminale zorgprof.dr. Anne GoossensenVrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ)
Empowerment van kwetsbare ouderenprof.dr. Anja MachielseGemeente Rotterdam
Pedagogische dimensies van onderwijs,
opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming
prof.dr.Gert BiestaNederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken (NIVOZ)
Socrates hoogleraar International Humanism and the Art of Livingprof.dr. Aagje SwinnenStichting Socrates