Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Bijzondere leerstoelen

De universiteit heeft naast de leerstoelgroepen een aantal bijzondere leerstoelen, leerstoelen die gefinancierd worden door externe instanties om het onderwijs of onderzoek in een vakgebied te stimuleren. Een bijzondere leerstoel versterkt het profiel van de universiteit, en bevordert kennisontwikkeling in samenwerking met maatschappelijke organisaties.

Bijzondere leerstoelNaam hoogleraar
Vestigende instantie
Grondslagen maatschappelijk werkprof.dr. Margo Trappenburg
Marie Kamphuis Stichting
Levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid met bijzondere aandacht voor de psychiatrieprof.dr. Arjan BraamKenniscentrum voor levensbeschouwing en geestelijke volksgezondheid
Ethiek en spiritualiteit van de palliatieve zorg prof.dr. Carlo LegetAssociatie van zelfstandige high-care hospices en het Integraal Kankercentrum Nederland
Zorgethiek en mensen met Multiple Sclerose prof.dr. Leo VisserNationaal MS Fonds
Vrijzinnige religie en humanismeprof.dr. Laurens ten KateStichting Stimulering vrijzinnig gedachtegoed
Empowerment van kwetsbare ouderenprof.dr. Anja MachielseGemeente Rotterdam
Psychotrauma, verlies en rouw na rampen en geweldprof. dr. Geert SmidArq Nationaal Psychotrauma Centrum
Leiderschapsethiek en menswaardige samenlevingprof.dr. Patrick NullensGoldschmeding Foundation voor Mens, Werk en Economie
Disability Studiesprof. dr. Alice SchippersStichting Disability Studies in Nederland