Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud

De mooiste studie is de mens
Home Onderzoek Promotieonderzoek

Promotieonderzoek

Promoveren aan de universiteit kan op twee manieren: als buitenpromovendus of als werknemer. Alle promovendi worden opgeleid en begeleid in de Graduate School van de universiteit.


Buitenpromovendus

Professionals in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, of organisaties in andere maatschappelijke velden geïnteresseerd zijn in betekenisgeving en de verdieping van hun beroep, kunnen dat doen middels een promotieonderzoek. Je wordt dan opgeleid en begeleid binnen de Graduate School van de universiteit.


In het eerste jaar wordt toegewerkt naar een volwaardig onderzoeksvoorstel. Als dat door het College van Promoties wordt goedgekeurd wordt je toegelaten tot het vervolg van de opleiding. De opleiding start elk jaar in september.


>Op deze Engelstalige webpagina's over de Graduate School kun je informatie vinden over de terreinen waarop we met ingang van het volgende academisch jaar graag nieuw promotieonderzoek gaan begeleiden. En natuurlijk ook over de opleiding, de  toelatingsvoorwaarden en de assessment procedure die moet worden doorlopen voordat je je voor het eerste jaar kunt inschrijven.

Werknemer

Een promovendus die als werknemer bij de UvH wordt aangesteld, kan min of meer voltijds aan zijn/ haar promotieonderzoek werken. Het gaat dan om een tijdelijke aanstelling van vier of vijf jaar. Zo'n formatieplaats wordt steeds door een derde partij (met name NWO) gefinancierd. Daartoe strekkende aanvragen worden ingediend vanuit de leerstoelgroepen. Als je wilt weten of een groep wil meewerken aan de ontwikkeling van een subsidieaanvraag, neem dan contact op met de hoogleraar van de betreffende leerstoelgroep. Eventuele vacatures worden op de website vermeld.


PDF-bestandPromotiereglement


Zie een overzicht van dissertaties van de Universiteit voor Humanistiek.