Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Inhoud van de opleiding

In de driejarige master Humanistiek besteden we aandacht aan vier werkterreinen:
  1. geestelijke begeleiding
  2. educatie
  3. wetenschap en onderzoek
  4. organisatie en beleid
Je leert bijvoorbeeld:
  • hoe je mensen kunt ondersteunen die vragen hebben over het bestaan en de zin van hun leven;
  • onderwijs te ontwikkelen, bijvoorbeeld gericht op democratisch burgerschap en mensenrechten;
  • hoe je valide onderzoek verricht in praktijken;
  • bij te dragen aan actuele discussies over ethiek, integriteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Opbouw programma

Je verdiept je in maatschappelijke vragen en levensvragen op drie niveaus: op individueel niveau, op groepsniveau en op organisatieniveau. Deze niveaus komen terug in het onderwijsprogramma. Academische kennis gaat daarbij hand in hand met praktische vaardigheden, zoals het ontwikkelen van gespreks- en reflectietechnieken. Elk masterjaar heeft een eigen accent.

In het eerste jaar verdiep je je vakinhoudelijk. Je volgt vakken als ‘Humanisme en geestelijke weerbaarheid’, ‘Educatie’, en ‘Levensbeschouwing en religie in een seculiere tijd’. Ook komt de beroepsvoorbereiding al aan bod. Je volgt een vak als ‘Begeleiding bij zingeving’.

In het tweede jaar krijgt de beroepsvoorbereiding extra aandacht, door middel van een stage en stageverdiepingsmodules. Je stage duurt ongeveer 630 uur (22,5 ECTS). Tijdens je stage zorgen we dat je goed begeleid wordt: een werkbegeleider begeleidt op de stageplek, een supervisor ondersteunt de professionele ontwikkeling, en de stagedocent van de Universiteit voor Humanistiek bewaakt de kwaliteit van de stage en geeft een eindbeoordeling.

In het derde jaar staat onderzoek centraal. Je volgt onderzoekmodules en voert je afstudeeronderzoek uit waarmee je je studie afrondt.Keuzemogelijkheden in Nederland en buitenland

Naast de verplichte onderdelen zijn er keuzevakken. Je kunt bijzondere modules volgen, zoals ‘Assisteren in het onderzoek of onderwijs’. Je kunt ook een deel van je studie volgen aan een andere universiteit in Nederland of het buitenland (zoals bijvoorbeeld Barcelona, Brussel, Milaan, Praag, Helsinki). Door in het buitenland te studeren vergroot je niet alleen je eigen wereld maar ontwikkel je ook kwaliteiten die je kansen op de (internationale) arbeidsmarkt vergroten.

Daarnaast kunnen masterstudenten van de Universiteit voor Humanistiek met een specialisatie in Educatie deelnemen aan het zogenaamde Erasmus+ Intensive Programma Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC+). Een intensieve zomercursus over de sociale, culturele en politieke dimensies van onderwijs in democratisch en intercultureel burgerschap, waaraan universiteiten van zes Europese landen mee doen.

Meer weten?