Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Gender Equality Plan

 Vanaf 1 januari 2022 moeten alle instellingen die in aanmerking willen komen voor financiering uit het Horizon Europe Onderzoeksprogramma van de Europese Unie, beschikken over een gepubliceerd Gender Equality Plan (GEP). 


Aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) gelden Diversiteit, Equity en Inclusie als speerpunt, met als inzet: een inclusieve, diverse en veilige leer- en werkomgeving waarin iedereen zich thuis voelt en waar een diversiteit aan perspectieven betrokken en overwogen wordt. Zo vergroten we de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. 


Bevordering van inclusie en diversiteit is zowel een doel als een proces. De volgende aspecten zijn voor de UvH bepalend:

  • De UvH bevordert bewust en actief een stimulerende onderwijs- en onderzoekomgeving, waar iedereen gelijk zich thuis kan voelen;
  • Beleid, strategie, onderwijsplan en stimuleringsregelingen worden zodanig opgezet dat iedereen gelijke kansen krijgt;
  • Werving en selectie procedures zijn erop gericht onbewuste genderongelijkheid tegen te gaan;
  • Gendergelijkheid wordt in alle lagen van de universitaire gemeenschap bevorderd. 

Op de volgende pagina’s kunt u meer lezen over hoe de Universiteit voor Humanistiek bovenstaande aspecten invult en daarmee ook voldoet aan de door de EU gestelde eisen.  


Vanaf 1 januari 2022 moeten alle instellingen die in aanmerking willen komen voor financiering uit het Horizon Europe Onderzoeksprogramma van de Europese Unie, beschikken over een gepubliceerd Gender Equality Plan (GEP). Aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) gelden Diversiteit, Equity en Inclusie als speerpunt.