Deze website maakt gebruik van cookies

Toelatingseisen

Diploma eisen

Om toegelaten te worden tot de premaster moet je bij aanvang van je studie beschikken over het volgende:


Als je een HBO-student bent:

  • ten minste een Nederlands bachelordiploma HBO, of, indien je nog bezig bent met je HBO-bachelor, een geldige inschrijving aan een bachelor opleiding op HBO-niveau waarvan je de propedeuse / het eerste jaar hebt afgerond;
  • of een Nederlands vierjarig HBO diploma afgegeven volgens de Wet op het Hoger Onderwijs (WHW) (in de regel na 1986). 
  • of een HBO-masterdiploma;
  • of een buitenlands hoger onderwijsdiploma van een niveau dat tenminste vergelijkbaar is met een HBO bachelordiploma.

Als je een WO-student bent:
  • ten minste een Nederlands bachelordiploma WO, of, indien je nog bezig bent met je WO-bachelor, een geldige inschrijving aan een universitaire bacheloropleiding waarvan je de propedeuse / het eerste jaar hebt afgerond.
  • of een doctoraal- of masterdiploma van een erkende Nederlandse universiteit;
  • of een buitenlands universitair diploma van een niveau dat tenminste vergelijkbaar is met een Nederlandse universitaire bachelor.

Er worden geen eisen gesteld aan de aard van je vooropleiding, er wordt wel vanuit gegaan dat je vlot Engelstalige wetenschappelijke literatuur kunt lezen. Voor de toelating tot de aansluitende master worden er, naast een afgeronde premaster en een afgeronde HO-opleiding, wel eisen aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal gesteld.

Ben je nog bezig met je bachelor?

Ben je nog bezig met je bacheloropleiding aan een andere universiteit of hogeschool, dan kun je de premaster volgen als je het propedeuse-diploma van je bachelor hebt behaald of het eerste jaar hebt voltooid. Bij instroom in de master moet je je bachelor wel hebben afgerond. 

Buitenlandse studenten

Heb je niet de Nederlandse nationaliteit dan dien je te beschikken over een geldige verblijfsvergunning. Heb je een buitenlandse vooropleiding dan moet je het diploma Nederlands als tweede taal (NT2) of een Universitair Toelatingsexamen Nederlands (ITN) hebben behaald.

Meer informatie

Weet je niet of je aan de eisen voldoet dan kun je contact opnemen met de studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek rond de toelating dan kun je je wenden tot de Toelatingscommissie.

Premaster Humanistiek