Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Beroepsmogelijkheden

De master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven geeft je een uitstekende basis om bijvoorbeeld aan de slag te gaan in allerlei functies in de publieke sector of bij maatschappelijke organisaties. Denk daarbij aan functies als beleidsmaker, kwaliteitsmedewerker, manager in het onderwijs of de zorg, bij een woningcorporatie, de politie of in een gevangenis. 


Ook kun je onderzoeker worden binnen sociaal maatschappelijke organisaties of aan de slag gaan als journalist of docent in het hoger onderwijs. Je kunt een baan vinden bij een rekenkamer of een fonds, zoals het VSB Fonds. Of je gaat bijvoorbeeld aan de slag als onderwijs- of gezondheidszorginspecteur. 

Verhaal uit de praktijk

Burgerschap is een onderwerp dat op steeds meer plekken speelt

Wieke Blijleven“Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau doe ik kwalitatief onderzoek binnen het programma ‘Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen’. Het onderzoeksprogramma gaat over het perspectief van beleidsmakers en dat van burgers en hoe dat zich tot elkaar verhoudt als het gaat om maatschappelijke vraagstukken. In hoeverre komt het beeld dat zij hebben overeen en waar botst het? Wat betekent dat voor het beleid. Hoe werkt dat in de praktijk? 


Ik zie bij veel overheden en maatschappelijke organisaties dat burgerschap, participatie en inclusie op de agenda komen te staan en daarmee krijgt het een prominentere rol in het dagelijks werk van ambtenaren. Het is heel goed dat er een groep professionals is die zich hier specifiek mee bezighoudt. Experts die nadenken over deze vraagstukken, die analyseren, dialogen organiseren, goede vragen stellen en reflecteren. Er is behoefte aan zulke mensen. Dat zie ik elke keer weer terug in mijn werk. Burgerschap is een onderwerp dat op steeds meer plekken speelt.” 


Wieke Blijleven
Onderzoeker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau