Deze website maakt gebruik van cookies

Toelatingseisen

Diploma-eisen

Om toegelaten te worden tot de bachelor Humanistiek moet je bij aanvang van je studie beschikken over één van de volgende diploma's:


 • een Nederlands VWO-diploma;
 • een vergelijkbaar buitenlands diploma, erkend door het ministerie van OCW
 • een propedeusediploma van een Nederlandse HBO-instelling of universiteit;
 • een Nederlands bachelor- of masterdiploma;
 • een Nederlands HBO-diploma of doctoraaldiploma;
 • een buitenlands Hoger Onderwijs-diploma van een niveau dat vergelijkbaar is met ten minste een vierjarige HBO-opleiding.


Voorwaardelijke toelating i.v.m. Covid-19

Het kan zijn dat je vanwege de Coronacrisis studievertraging oploopt bij het afronden van je HBO-propedeusediploma. Om het toch mogelijk te maken om aan de bachelor Humanistiek te beginnen heeft de UvH, conform landelijke richtlijnen, de toelatingseisen versoepeld. Deze versoepeling geldt voor 2021-2022 en wordt ook wel de 'de zachte knip' genoemd. Het is de bedoeling dat je je niet behaalde studiepunten alsnog inhaalt als je aan de vervolgopleiding bent begonnen. Je wordt onder voorwaarden toegelaten als je:

 • maximaal 12 ECTS van je HBO-propedeuse nog niet hebt behaald
 • een positief afrondingsadvies kan overleggen vóór 01-08-2021
 • je HBO-propedeuse behaalt vóór 01-01-2022. Als je je HBO-propedeuse niet behaald voor deze datum zal je met de bachelor Humanistiek moeten stoppen.
Om in aanmerking te komen voor de zachte knip, moet je een verzoek indienen bij de toelatingscommissie. De toelatingscommissie zal beoordelen of je voorwaardelijk toelaatbaar bent. Voeg daarom een overzicht van je behaalde resultaten en het afrondingsadvies toe aan jouw verzoek. 

Taaleisen Engels

Naast de diploma-eisen zijn er eisen gesteld aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal:


Wanneer je wordt toegelaten op basis van een Nederlands diploma moet je bewijzen dat je beschikt over beheersing van de Engelse taal op VWO niveau. Heb je je VWO examen behaald en maakte Engels deel uit van je vakkenpakket, dan ben je direct toelaatbaar. In andere gevallen moet je aantonen dat je beschikt over beheersing van de Engelse taal op VWO-niveau door het afleggen van een van de volgende toetsen:

Je bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de taaltoets. Je moet uiterlijk 31 augustus aan de taaleis voldoen. 

Taaleisen Nederlands

Wanneer je toegelaten wordt op basis van een buitenlands diploma dan moet je tevens aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van een van de volgende toetsen:

 • het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2;
 • het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT);
 • het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).

Voorwaardelijke toelating i.v.m. Covid-19

Het kan zijn dat je vanwege de Coronacrisis niet tijdig kan voldoen aan de taaleis Nederlands. Je moet dan een verzoek indienen bij de toelatingscommissie. Je zal in ieder geval vóór 01-01-2022 een van de bovenstaande certificaten moeten overleggen. Als je het niet voor deze datum behaald zal je met de opleiding moeten stoppen.

Toelatingsonderzoek

Voldoe je niet aan de diploma-eisen, dan kun je een toelatingsonderzoek afleggen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:


 • je bent bij de beoogde aanvang van je studie 21 jaar of ouder;
 • je beschikt over voldoende algemene ontwikkeling;
 • je bent geschikt voor het doorlopen van het bachelorprogramma;
 • je beschikt over voldoende kennis van de Nederlandse taal.

De UvH bepaalt welke examens je in het kader van het toelatingsonderzoek dient te doen, en je krijgt daarvan bericht per post na je aanmelding. Het gaat om de VWO-eindexamenvakken Nederlands, Engels en Geschiedenis. Je moet je vervolgens zelf aanmelden bij DUO voor het afleggen van deze staatsexamens. 

LET OP: je moet je vóór 1 januari aanmelden bij DUO om dat jaar nog staatsexamens te kunnen afleggen.

>> Meer informatie vind je op de DUO-site.


Daarnaast moet je voor toelating op basis van een toelatingsonderzoek een verzoek doen aan de Toelatingscommissie.

 

Meer informatie

Weet je niet of je aan de eisen voldoet dan kun je contact opnemen met de studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek in het kader van je toelating dat kun je je je wenden tot de Toelatingscommissie.

Bachelor Humanistiek