Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Toelatingseisen

Diploma-eisen

Om toegelaten te worden tot de bachelor Humanistiek moet je bij aanvang van je studie beschikken over één van de volgende diploma's:


 • een Nederlands vwo-diploma
 • een vergelijkbaar buitenlands diploma, erkend door het ministerie van OCW
 • een propedeusediploma van een Nederlandse hbo-instelling of universiteit
 • een Nederlands bachelor- of masterdiploma
 • een Nederlands hbo-diploma of doctoraaldiploma
 • een buitenlands hoger onderwijsdiploma van een niveau dat vergelijkbaar is met ten minste een vierjarige hbo-opleiding.

Taaleisen Engels

Naast de diploma-eisen zijn er eisen gesteld aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal:


Wanneer je wordt toegelaten op basis van een Nederlands diploma moet je bewijzen dat je beschikt over beheersing van de Engelse taal op vwo-niveau. Heb je het vwo-examen behaald en maakte Engels deel uit van je vakkenpakket, dan ben je direct toelaatbaar. 


In andere gevallen moet je aantonen dat je beschikt over beheersing van de Engelse taal op B2 niveau volgens het CEFR raamwerk of hoger door het afleggen van een van de volgende toetsen:

 • IELTS, Academic Module
  • Minimum score: 6.0 overall band score, met ten minste 5.5 voor het onderdeel ‘writing’.
  • Bij aanmelding geef de UvH op onder 'Applications to Recognising Organisations'. Alleen dan kunnen wij jouw uitslag verifiëren.
 • TOEFL, iBT
  • Minimumscore : 83. 
  • Gebruik bij je aanmelding de volgende instellingscode: B680. Als je dit niet doet kunnen wij jouw uitslag niet verifiëren. 
  • TOEFL Essentials en ITP scores worden niet geaccepteerd.
 • Cambridge  Certificate B2 First
  • Minimum score: 160 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het organiseren van de taaltoets. Je moet uiterlijk 31 augustus aan de taaleis voldoen. 

Taaleisen Nederlands

Wanneer je toegelaten wordt op basis van een buitenlands diploma, moet je aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van een van de volgende toetsen:

 • het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2
 • het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT)
 • het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs (PTHO).

Toelatingsonderzoek

Voldoe je niet aan de diploma-eisen, dan kun je een toelatingsonderzoek afleggen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je bent bij de beoogde aanvang van je studie 21 jaar of ouder
 • je beschikt over voldoende algemene ontwikkeling
 • je bent geschikt voor het doorlopen van het bachelorprogramma
 • je beschikt over voldoende kennis van de Nederlandse taal.

De UvH bepaalt welke examens je in het kader van het toelatingsonderzoek dient te doen, en je krijgt daarvan bericht per post na je aanmelding. Het gaat om de vwo-eindexamenvakken Nederlands, Engels en Geschiedenis. Je moet je vervolgens zelf aanmelden bij DUO voor het afleggen van deze staatsexamens. 


LET OP: je moet je vóór 1 januari aanmelden bij DUO om dat jaar nog staatsexamens te kunnen afleggen.

Meer informatie vind je op de DUO-site.


Daarnaast moet je voor toelating op basis van een toelatingsonderzoek een verzoek doen aan de Toelatingscommissie.

Meer informatie

Weet je niet of je aan de eisen voldoet dan kun je contact opnemen met de studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek in het kader van je toelating dat kun je je je wenden tot de Toelatingscommissie.

Bachelor Humanistiek