Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Vakken, rooster en studiebelasting

De master Humanistiek is een driejarige voltijds opleiding. De opleiding bedraagt in totaal 180 ECTS (1 ECTS komt overeen met 28 uur). Dat komt neer op een studiebelasting van 42 uur per week, 40 weken per jaar. 


In de tabel hieronder zie je welke vakken je krijgt (wijzigingen zijn mogelijk) en per vak kun je bijvoorbeeld lezen wat je in dit vak leert, wie je docenten zijn en welke werkvormen ze gebruiken (hoorcolleges, werkcolleges, opdrachten, excursies). De vakken staan beschreven in onze online onderwijsgids (Progress).

Onderwijsrooster

Het studiejaar is opgedeeld in vier periodes. Elke periode bestaat uit 8 weken onderwijs, 1 zelfstudie/herkansingsweek en 1 tentamenweek. Bekijk het rooster van met onderstaande links. De pagina opent altijd op de huidige dag. Linksboven kan je navigeren naar de juiste dag.

Onderwijskalender

Met alle feestdagen, vakanties, buluitreikingen, tentamenweken in één document.

Humanistiek master 1

Als je op een van de vakken klikt, opent onze online onderwijsgids in een nieuw venster.


Studieonderdeel

ECTS

Periode

HUM1-10: Bronnen van humanisme: natuur en mens

7.5

I

HUM1-20: Geestelijke verzorging op humanistische grondslag

7.5

I

HUM1-30: Philosophy of Science for Humanistic Studies (ENG)

7.5

II

HUM1-40: Zingeving en gezondheid

7.5

II
HUM1-50: Toekomstige uitdagingen voor mens en humanisme

7.5

III

HUM1-60: Ethiek en beleid voor een humane en zorgzame samenleving

7.5

III

HUM1-70: Levensbeschouwing en religie in een seculiere tijd7.5IV

HUM1-80: Humanisme en educatie

7.5

IV

8 studieonderdelen aangeboden

60

Verplicht te behalen onderwijs

60


Humanistiek master 2

Als je op een van de vakken klikt, opent onze online onderwijsgids in een nieuw venster.


Studieonderdeel

ECTS

Periode

M2-EDU2: Moral and citizenship education - Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC)

7.5

I

M2-ORG2a: Pursuing Social Justice: Redistribution, Recognition and Representation

7.5

I

Twee van deze onderdelen verplicht:


7.5

7.5

7.5

7.5


7.5

7.5

7.5

7.5


II

II

II

II


IV

III

III

III

M2-ONDZ2: Narratief onderzoek en Oral History

7.5

IV

M2 Stage 1 / HUM2-ST

22.5

II, III, IV

HUM2-10: Meerstemmigheid in de onderzoekspraktijk7,5I
HUM2-30: Lichamelijkheid en verhalen in begeleiding7,5II
HUM2-40: Rituelen in transitie7,5III
HUM2-50: Ethiek in beraad7,5IV

12 / 6 studieonderdelen aangeboden

105 / 60

Verplicht te behalen onderwijs

60


Humanistiek master 3

Als je op een van de vakken klikt, opent onze online onderwijsgids in een nieuw venster.


Studieonderdeel

ECTS

Periode

M3-HUM4: Humanistic Practices in a Globalising World (ENG)

7.5

I

M3-ONDZ3: Praktijkgericht Mixed Methods onderzoek

7.5

I

M3-MT: Master Thesis

22.5

III, IV

Vrije ruimte van 22.5 ECTS

Binnen de UvH in te vullen met:

·   BZM-10: Activiteiten in de UvH-organisatie

·   BZM-20: Assisteren bij UvH-onderwijs

·   BZM-90: Assisteren bij UvH-onderzoek

·    3-KST20 Uitbreiding Stage


·         Onderdelen uit de Master ZeB

·         Onderdelen beroepsvaardigheden uit de Master Humanistiek jaar 2

7.5

7.5

7.5


7.5

7.5

7.5

7.5

7.5

7.5


7.5
doorlopend

doorlopend

doorlopend


II

II

II

III

III

III


IV

7 /10 studieonderdelen aangeboden

60 /75

Verplicht te behalen onderwijs

60