Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Vakken, rooster en studiebelasting

De masteropleiding Humanistiek duurt drie studiejaren, voltijds dus in totaal 180 ECTS (1 ECTS komt overeen met 28 uur). Dat komt neer op een studiebelasting van 42 uur per week, 40 weken per jaar. 


In de tabel hieronder zie je welke vakken je krijgt (wijzigingen zijn mogelijk) en per vak kun je bijvoorbeeld lezen wat je in dit vak leert, wie je docenten zijn en welke werkvormen ze gebruiken (hoorcolleges, werkcolleges, opdrachten, excursies).

Onderwijsrooster

Het studiejaar is opgedeeld in vier periodes. Elke periode bestaat uit 8 weken onderwijs, 1 zelfstudie/herkansingsweek en 1 tentamenweek. Bekijk het rooster van 2022-2023 met onderstaande links. De pagina opent altijd op de huidige dag. Linksboven kan je navigeren naar de juiste dag.

Onderwijskalender

Met alle feestdagen, vakanties, buluitreikingen, tentamenweken in één document.

Humanistiek master 1

Als je op een van de vakken klikt, opent onze online onderwijsgids in een nieuw venster.

Studieonderdeel

ECTS

Periode

M1-HUM1a: Bronnen van humanisme: natuur en mens

7.5

I

M1-BEG1: Begeleiding bij zingeving op humanistische grondslag

7.5

I

M1-HUM2a: Human Agency and Existential Vulnerability

7.5

II

M1-BEG2: Begeleiding bij zingeving en empowerment

7.5

II

M1-HUM3: Levensbeschouwing en religie in de seculiere tijd

7.5

III

M1-EDU1: Humanisme en educatie

7.5

III

M1-ONDZ1: Wetenschapsfilosfie7.5IV

M1-ORG1a: Organisatie van de publieke sector

7.5

IV

8 studieonderdelen aangeboden

60

Verplicht te behalen onderwijs

60


Humanistiek master 2

Als je op een van de vakken klikt, opent onze online onderwijsgids in een nieuw venster.

Studieonderdeel

ECTS

Periode

M2-EDU2: Moral and citizenship education - Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC)

7.5

I

M2-ORG2a: Pursuing Social Justice: Redistribution, Recognition and Representation

7.5

I

Twee van deze onderdelen verplicht:


7.5

7.5

7.5

7.5


7.5

7.5

7.5

7.5

7.5


II

II

II

II


III

III

III

III

III

M2-ONDZ2: Narratief onderzoek en Oral History

7.5

IV

2-ST10: Stage

22.5

II, III, IV

12 studieonderdelen aangeboden

105

Verplicht te behalen onderwijs

60


*wordt niet aangeboden in collegejaar 2022-2023

**zijn niet toegankelijk voor bijvak- en contractstudenten

Humanistiek master 3

Als je op een van de vakken klikt, opent onze online onderwijsgids in een nieuw venster.

Studieonderdeel

ECTS

Periode

M3-HUM4: Humanistic Practices in a Globalising World 

7.5

I

M3-ONDZ3: Praktijkgericht Mixed Methods onderzoek

7.5

I

M3-MT: Master Thesis

22.5

II - IV

Vrije ruimte van 22.5 ECTS

Binnen de UvH in te vullen met:

·         BZM-10: Activiteiten in de UvH-organisatie

·         BZM-20: Assisteren bij UvH-onderwijs

·         BZM-90: Assisteren bij UvH-onderzoek

·         3-KST20 Uitbreiding  Stage


·         Onderdelen uit de Master ZeB

·         Onderdelen beroepsvaardigheden uit de Master Humanistiek jaar 2
7.5

7.5

7.5


doorlopend

doorlopend

doorlopend7 studieonderdelen aangeboden

60

Verplicht te behalen onderwijs

60