Deze website maakt gebruik van cookies

Introductie

De Universiteit voor Humanistiek richt zich in haar onderzoek op het bevorderen van een humane samenleving en een zinvol bestaan voor ieder mens. Onderzoek dat geïnspireerd is door het humanisme. Centraal staat de vraag:

Hoe optimaliseren we de mogelijkheden voor mensen om een waardig en zinvol leven te leiden, in een rechtvaardige en zorgzame samenleving?

We kijken hierbij steeds naar mensen, organisaties en de samenleving. De thema's en projecten waar onze onderzoekers aan werken staan beschreven in ons onderzoeksprogramma


Ons onderzoek is:

Geïnspireerd door het humanisme

Het humanisme kan worden gezien als een open levensbeschouwing, waarbij het menselijk perspectief maatgevend is bij het begrijpen van en het zin geven aan het leven en de wereld. Humanisme staat voor waarden als vrijheid, verantwoordelijkheid en rechtvaardigheid, en het politiek-morele streven naar een goede samenleving. Het is ook een esthetisch streven: de kunst om de mooie, fijnzinnige en aantrekkelijke kanten van het mens zijn te ontwikkelen. Lees meer> 

Interdisciplinair

Aan de universiteit wordt onderzoek uit de geesteswetenschappen en sociale wetenschappen op elkaar betrokken. Dat geeft ons de mogelijkheid om ingewikkelde, eigentijdse vraagstukken omvattend te onderzoeken. We stimuleren de ontwikkeling van interdisciplinaire concepten en perspectieven. De wetenschapstheoretische en methodologische vragen die met een interdisciplinaire aanpak verbonden zijn, vormen een integraal onderdeel van het onderzoeksprogramma. Hierbij ligt de nadruk op het gebruik van kwalitatieve onderzoeksmethoden.

Sociaal relevant

Wij vinden het belangrijk dat kennis in praktijk gebracht kan worden. Dat betekent dat wij in ons wetenschappelijk onderzoek kennis in en samen met praktijkvelden ontwikkelen. Een bijzondere rol is hierbij weggelegd voor praktijken van geestelijke verzorging, de professionele begeleiding van mensen en organisaties met vragen over zingeving en humanisering.

Een humanisme voor de 21e eeuw

We laten ons niet alleen inspireren door levensbeschouwelijke vragen die voortkomen uit het humanisme, andersom willen we met ons onderzoek ook bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het humanisme als een op zichzelf staande levensbeschouwing.