Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Integratie geestelijke verzorging eerste lijn vanuit 3 multidisciplinaire praktijken (afgerond)

  • Looptijd: 2019-2022
  • Status: afgerond

Veel patiënten komen bij de huisarts met klachten en problemen die eigenlijk om een goed gesprek vragen. Maar hoe bepaal je als huisarts nu of je dit gesprek zelf voert, of beter kunt doorverwijzen? En wat kan een geestelijk verzorger hierin betekenen? Om op deze vragen een antwoord te geven worden in dit project 3 huisartsenpraktijken in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht langere tijd gevolgd.

Beschrijving

Doel is het ontwikkelen van een verwijzingstool voor huisartsen om aandacht voor zingeving een plaats te geven in de zorg. Daarnaast wordt gekeken of geestelijke verzorging ook echt patiënten helpt, hoe de samenwerking met dit vakgebied verbeterd kan worden, en hoe andere plekken kunnen leren van deze drie praktijken. Er worden drie signalerings- en verwijzingstools ontwikkeld rondom zingeving, in samenwerking met multidisciplinaire teams in de eerstelijnszorg.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de UvH, en de hogescholen VIAA en Windesheim. Dit is deelproject 3 van het Palliatief Landelijk Onderzoek Eerstelijns Geestelijke verzorging (PLOEG), onderdeel van het Het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg.

Onderzoekers

Partners

  • Hogeschool Viaa
  • Hogeschool Windesheim

(Mede)financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit ZonMw, een onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Zie ook

Contact

Prof.dr. Carlo Leget, C.Leget@UvH.nl.

Veel patiënten komen bij de huisarts met klachten die eigenlijk om een goed gesprek vragen. Maar hoe bepaal je als huisarts of je dit gesprek zelf voert, of beter kunt doorverwijzen?