Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Referenties

Nederland - Europees


Gender Equality Index Score for the Netherlands, 2023

Nederland staat op de tweede plek op de ranglijst voor gender gelijkheid, na Zweden. Hiermee is Nederland in de afgelopen twee jaar één plek gestegen. Dat is vooral veroorzaakt door verbetering van de situatie van vrouwen in salariëring en economische positie. Tegelijkertijd is er op de domeinen ‘Kennis’ en ‘Werk’ nog werk te doen, in vergelijking met andere Europese landen.  


Gender Equality Index Score: 77,9 for the Netherlands in 2023


Gender Equality Index Indicators Work and Knowledge, 2023 


Gender Equality Index Indicators 2023 Work

Gender Equality Index Indicators Knowledge, 2023


Meer informatie over Gender in Onderzoek vind je op de website van het Europese Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE).

Universiteit voor Humanistiek – Nationale benchmark


Universiteit voor Humanistiek, samenstelling van personeel (wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk), man/vrouw verdeling in percentages:


  • 2018: man 35,6 %, vrouw 64,4 %
  • 2019: man 36,1 %, vrouw 63,9 %
  • 2020: man 36,9 %, vrouw 63,1 %
  • 2021: man 34,2 %, vrouw 65,8 %
  • 2022: man 32,8 %, vrouw 67,2 %

Ontwikkeling verhouding man/vrouw aan UvH

Nationale personeelssamenstelling

Universiteiten van Nederland, opgegeven aantallen (WOPI cijfers), man/vrouw verdeling in percentages:


  • 2018: man 53,2 %, vrouw 46,8 %
  • 2019: man 52,7 %, vrouw 47.3 %
  • 2020: man 52 %, vrouw 48 %
  • 2021: man 50,04 %, vrouw 49,96 %
  • 2022: man 49,25 %, vrouw 50,75 %

Nationale personeelssamenstelling 2022

Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren (LNVH )


LNVH streeft naar het bevorderen en behouden van gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de academische wereld, werkt aan de verbetering van de positie van vrouwen van alle achtergronden en zet zich in voor een inclusieve en veilige academische gemeenschap.


Uit de Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2023:


Pagina 2:

In de vorige Monitor luidden we de alarmbel . Dit deden we onder andere om aandacht te vragen voor de verontrustende daling in de groei van het percentage vrouwelijke hoogleraren. Met slechts 1,0 procentpunt constateerden we de laagste groei in de afgelopen 8 jaar. In deze Monitor op dat vlak geen beter bericht: wederom zien we een afname in de groei van het aandeel vrouwelijke hoogleraren. We komen in deze Monitor met 0,9 procentpunt groei niet boven het laagterecord van vorig jaar uit. Dat moet en kan beter.


Het LNVH riep de afgelopen jaren op de focus op de in- en doorstroom van vrouwen in de andere functiecategorieën

dan die van hoogleraar te verscherpen, en te letten op het zekerstellen van een goedgevulde ‘kweekvijver’. We zien gelukkig dan ook voor het tweede jaar op rij het aandeel vrouwelijke universitair hoofddocenten en universitair docenten toenemen. Voor het eerst is het aandeel vrouwelijke UD’s zelfs groter dan het aandeel vrouwelijke promovendi. Een opmerkelijke ontwikkeling .


Graag vragen we in deze Monitor ook aandacht voor vrouwen in academisch management. We zien het aandeel

daar op sommige plekken toenemen, maar op veel andere plekken ook juist weer sterk dalen. Belangrijke ontwikkelingen dus, die het verdienen scherp in de gaten gehouden te worden.Pagina 39:

Aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH) waren ultimo 2022 in totaal 9 hoogleraren werkzaam, onder wie 8 vrouwen en 1 man. In termen van fte is dit 7,8 waarvan er 6,8 ingevuld worden door vrouwelijke en 1,0 door mannelijke hoogleraren. De Universiteit voor Humanistiek (UvH) heeft daarmee 87,2% vrouwelijke hoogleraren (in fte).
Nederlandse en Europese cijfers over de man/vrouw verdeling en de vertegenwoordiging van vrouwen in de academische wereld.