Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Een goed gesprek over zorg (afgerond)

  • Start: 2016
  • Status: afgerond

In de ouderenzorg is behoefte aan meer inzicht in perspectieven en ervaringen van cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers ten aanzien van de zorg. Wat is nu eigenlijk ‘het goede gesprek’ daarover, en hoe kan dat gefaciliteerd worden? Hierover starten Zinzia Zorggroep en dr. Vivianne Baur, drs. Marieke Breed en dr. Merel Visse van de leerstoel Zorgethiek een eenjarig leer- en onderzoekstraject. 


Zinzia Zorggroep zet in op goede en relationele zorg. Leidraad daarbij is het goede gesprek over zorg. Dat is een dialoog op basis van vertrouwen, gelijkwaardigheid en een open houding. De leerstoel Zorgethiek van de Universiteit voor Humanistiek onderzoekt de vraag 'Wat is goede zorg?'


Met het onderzoek in samenwerking met de universiteit bouwt Zinzia voort op landelijke en lokale ontwikkelingen die goede relationele zorg willen stimuleren. Dit betekent ook dat er niet alleen gekeken wordt naar de ervaring van cliënten en hoe zorgverleners daarop kunnen afstemmen. Ieders perspectief en ervaring, ook die van zorgverleners, mantelzorgers, vrijwilligers en leidinggevenden is van belang. Aan al die perspectieven, ervaringen en de onderlinge uitwisseling daarvan, wordt ruimte geboden. 


Vivianne Baur: "Dit is een participatief actieonderzoek, geïnspireerd op de benadering van responsieve evaluatie. Dat betekent dat het traject vorm krijgt in nauwe samenwerking met de betrokken groepen binnen Zinzia. Hun geleefde ervaringen vormen de basis, en van daaruit gaan we samen, al doende, op zoek naar manieren om de mensen die in Zinzia wonen en werken met elkaar in contact te brengen. Niet om zomaar een ‘goed gesprek’ te voeren (wat is dat eigenlijk volgens degenen om wie het gaat?), maar om te leren hoe mensen zich kunnen verplaatsen in elkaars positie en ervaringen. We onderzoeken op welke manier dit het beste gedaan kan worden, zodanig dat er verbindingen en betekenisvolle ontmoetingen ontstaan tussen deze groepen."


Deze manier van onderzoek doen, betekent dat de rol van de academische onderzoeker niet zo traditioneel is als in meer gangbaar onderzoek. Marieke Breed is niet zozeer ‘externe deskundige’, maar een samenwerkingspartner van mensen voor wie Zinzia betekenis heeft. Zij zal dit onderzoek daarom direct vanaf het begin samen met die mensen uitvoeren. 


Marieke Breed: "Het onderzoeken als samenwerkingspartner was nieuw voor mij. Ik vind het zelf een hele goede manier van onderzoek doen, omdat ik denk dat externe deskundigen in een organisatie niet altijd kunnen doorzien waar de echte uitdagingen en knelpunten zitten. Het werken met onderzoekspartners wint in de wetenschap snel terrein, en ik ben benieuwd hoe dat werkt. Want wie weten nou beter waar het ‘wringt’ dan de cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers zelf? Ik ben oprecht nieuwsgierig naar alle verhalen van de betrokkenen en de belevenissen binnen de muren van Zinzia. In dit onderzoek werk ik samen met een aantal mensen van Zinzia die speciaal door ons worden getraind in de methode. Samen met hen zal ik het onderzoek vorm geven: wat is er belangrijk voor de verschillende betrokkenen? En hoe kunnen we dat bereiken?"

Resultaten

Wat we met het project willen bereiken? Ten eerste het krijgen van inzicht in de perspectieven en ervaringen van al diegenen die betrokken zijn bij de zorg voor dementerenden. Door verhalen te verzamelen en door groepsgesprekken te organiseren, willen we bovendien het ontstaan van wederzijds begrip voor elkaars situatie faciliteren. De deelnemers leren wat er voor de ander ‘toe doet’ en om zichzelf te verplaatsen in die ander. Met deze inzichten en het uitwisselen van gedachten willen we  op een andere manier naar de kwaliteit van zorg leren kijken. Samen met de mensen van Zinzia ontwikkelen we zo een methodiek  waarmee  zij - ook na dit project - van elkaar kunnen blijven leren. 

Onderzoekers

Partners

Zinzia Zorggroep

(Mede)financiering

Dit onderzoeksproject wordt mede mogelijk gemaakt door het landelijk programma Waardigheid en Trots waaraan Zinzia Zorggroep deelneemt. 

Zie ook

Goed gesprek over zorg voor kwetsbare ouderen (nieuwsbericht Zinzia)

Contact

dr. Vivianne Baur: v.baur@uvh.nl

In de ouderenzorg is behoefte aan meer inzicht in perspectieven en ervaringen van cliënten, medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers ten aanzien van de zorg. Wat is nu eigenlijk ‘het goede gesprek’ daarover, en hoe kan dat gefaciliteerd worden? In samenwerking met Zinzia Zorggroep.