Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (afgerond)

  • Start: 1 oktober 2021
  • Eind: 30 september 2022
  • Status: afgerond

In het onderzoek Leeftijdsgrenzen in de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) keken onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek, Pro Facto en Fiom naar een goede onderbouwing van de leeftijd waarop donorkinderen gegevens van de donor kunnen achterhalen. ZonMW heeft hiervoor subsidie toegekend. Het adviesrapport is begin februari 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bekijk het resultaat

Beschrijving

In 2021 werden de eerste donorkinderen die vallen onder de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting (Wdkb) 16 jaar. Volgens de Nederlandse wet hebben deze donorkinderen recht op informatie over wie de donor is. Als ze 12 jaar zijn kunnen ze informatie krijgen over sociale en lichamelijke kenmerken van de donor. Als ze 16 jaar zijn, kunnen ze naam, leeftijd en woonplaats van de donor opvragen. Uit de eerdere evaluatie van de wet bleek dat er onvoldoende onderbouwing was van de huidige leeftijdsgrenzen.


De onderzoekers richtten zich op de vraag wat de best passende leeftijdsgrenzen zijn voor het nemen van een beslissing over het ontvangen van gegevens van een donor en een eventuele ontmoeting met een donor (indien gewenst door zowel de donor als het donorkind).


Het onderzoek werd gedaan door middel van literatuuronderzoek, empirisch onderzoek naar de ervaringen van donorkinderen en een ethische analyse van deze uitkomsten. Uiteindelijk leidde het onderzoek tot een heldere rapportage en een concreet advies aan de Tweede Kamer over de onderbouwing van de leeftijdsgrenzen in de Wdkb.

Onderzoekers

  • Ethisch en fenomenologisch deelonderzoek: prof. dr. Inge van Nistelrooij (projectleider) en prof. dr. Carlo Leget van de Universiteit voor Humanistiek
  • Juridisch deelonderzoek: prof. dr. Heinrich Winter, mr. Nicolette Woestenburg en mr. Tinka Floor van Pro Facto
  • Psychologisch en fenomenologisch deelonderzoek: dr. Astrid Indekeu, dr. Sophie Bolt en dr. Janneke Maas van Fiom.

Partners

Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit voor Humanistiek, Pro Facto en Fiom.
Een donor en een donorkind zijn als projectadviseur betrokken bij het onderzoek.  
In de klankbordgroep zitten ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van belangenorganisaties: Stichting Donorkind, Freya, Meer dan Gewenst, Alleen met Kinderwens en POINT en het samenwerkingsverband LIDC. 

(Mede)financiering

ZonMW, programma Ethiek en Gezondheid 3

Zie ook

Contact

Prof. dr. Inge van Nistelrooij, i.vannistelrooij@uvh.nl.

Onderzoekers kijken naar een goede onderbouwing van de leeftijd waarop donorkinderen gegevens van hun donor kunnen achterhalen.