Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Over de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven

Onze samenleving vraagt steeds meer van haar burgers, bijvoorbeeld dat ze meedenken over actuele maatschappelijke kwesties en meepraten over beleid.  In de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven ga je aan de slag met vragen die met burgerparticipatie te maken hebben.


De master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven geeft je een stevige theoretische basis voor het nadenken over gedrag en vorming van burgers in een democratische samenleving en over hun omgang met elkaar en met publieke organisaties. Je gaat aan de slag met actuele onderwerpen zoals diversiteit, duurzaamheid en bestaanszekerheid. De focus ligt op het verhelderen van centrale spanningen en morele dilemma’s en de rol die ethische professionals kunnen spelen bij de omgang met deze spanningen en dilemma’s.

Toegepast onderzoek

Daarnaast is er veel aandacht voor de praktijk. Je combineert de theorie met toegepast, kwalitatief onderzoek dat uitmondt in een scriptie en een stage bij een organisatie. Zo verwerf je de kennis, inzicht en vaardigheden die je nodig hebt om als een academisch gevormde professional een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van ons samenleven. 


Na de studie

Na deze master kun je aan de slag bijvoorbeeld in de publieke sector of een maatschappelijke organisatie. Denk aan functies als beleidsmaker, kwaliteitsmedewerker, coördinator of adviseur burgerschapsvorming, manager in het onderwijs of de zorg, of bij een woningcorporatie of de politie. Ook kun je onderzoeker, journalist of docent in het hoger onderwijs worden. Lees meer over de beroepsmogelijkheden.

Eenjarig, voltijds

Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven is een eenjarige, voltijdstudie die niet in deeltijd wordt aangeboden. Je kunt rechtstreeks instromen in deze master met een bachelor Humanistiek of een wo-diploma in de sectoren Taal en Cultuur, Gedrag en maatschappij, Economie of Recht. Zie ook de toelatingseisen. Heb je geen geschikt wo-diploma, dan kun je eerst de premaster volgen.

Waardering NVAO

In oktober 2023 schreef de NVAO (de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie) een lovend rapport over de master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven. Dit was een verplichte tussentijdse beoordeling drie jaar na start van de master. Uit het rapport: 'De scripties weerspiegelen duidelijk het onderscheidende profiel van de opleiding. Studenten verrichten degelijk kwalitatief onderzoek en interacteren daarin met de belangrijke auteurs en sociaalwetenschappelijke en theoretisch-filosofische inzichten met betrekking tot burgerschap. Bereikte resultaten zijn van grote waarde voor het beroepenveld.' 

Meer weten?

Naast deze master bieden wij ook de driejarige master Humanistiek aan, en de eenjarige master Zorgethiek en Beleid.

Aanmelden voor de opleiding

De deadline om je aan te melden voor deze opleiding is 1 juni 2025. Let op: als je een premaster moet volgen, is de uiterste aanmelddatum 1 mei 2025.

In de eenjarige, voltijdse master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven leer je vanuit een integraal perspectief antwoorden te geven op veranderingen in relaties van burgers met elkaar, en relaties van burgers met publieke organisaties.