Deze website maakt gebruik van cookies

Introductie

Wat is goede zorg eigenlijk? In de eenjarige master Zorgethiek en Beleid leer je reflecteren op zorgpraktijken. Je ontwikkelt een eigen visie op zorg, en bekwaamt je in het opzetten en uitvoeren van onderzoek.  


Met in totaal 550 studenten en 80 docenten biedt de Universiteit voor Humanistiek kleinschalig, afwisselend en persoonlijk onderwijs. Onze docenten hebben veel ervaring in de praktijk, bijvoorbeeld in adviesraden en ethische commissies. 

Zorgethiek

In deze master maak je grondig kennis met de zorgethiek en met reflectie op verschillende zorgdomeinen. Wij ontwikkelen een visie op zorg via onderzoek dat ook in de zorg zelf plaatsvindt. Voor deze zorgethiek is zowel het perspectief van de patiënt als dat van de professionele zorgverlener belangrijk. Zorg vindt immers primair plaats in een betrekking.


Je onderzoekt de vraag wat het moreel goede in zorg en beleid is, en hoe dit als basis kan dienen voor verbeteringen. Je kijkt hiernaar op allerlei manieren: zowel theoretisch en filosofisch als praktisch, en zowel vanuit organisatorische als vanuit maatschappelijke invalshoeken. 


De master biedt je gestructureerde reflectie. Tegelijk ontwikkel je vaardigheden om je eigen onderzoek te verrichten. Je wordt opgeleid tot een professional die op academisch niveau kan omgaan met existentiële en ethische vragen in zorg- en welzijnspraktijken. Je beschikt over vaardigheden om zelfstandig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit te voeren en de resultaten daarvan over te brengen en toe te passen, zowel binnen als buiten je wetenschappelijke discipline. 


Lees meer over de
inhoud van het programma, of de vakken die je kunt volgen.

Eenjarig, voltijds

De master Zorgethiek en beleid is in eerste instantie een eenjarige voltijds studie. In overleg met de studieadviseur is het eventueel mogelijk om de opleiding in twee jaar te doorlopen.

Wat kun je worden na deze master?

Dit masterprogramma is heel geschikt voor mensen die werkzaam zijn of willen zijn in staffuncties in de zorg, maatschappelijke organisaties, in het hoger onderwijs in de zorgsector, en in de media en journalistiek.

Meer weten?

Kom eens kijken op een open dag of proefcollege, bekijk onze PDF-bestandbrochure, of lees meer over de ervaringen van onze studenten.  


Naast deze master Zorgethiek en beleid bieden wij ook de driejarige master Humanistiek aan. 

Masteravond 26 november

Op donderdagavond 26 november hebben we een online masteravond. Meld je alvast aan, dan geven we je een seintje.


Masteravond 26 nov

Aanmelden

Wil je deze master volgend collegejaar gaan volgen? Je kunt je aanmelden tot 1 juli.