Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Over de master Zorgethiek en Beleid

Hoe hebben mensen zorg voor elkaar? Wie zich die vraag stelt, stuit al gauw op uitdagende (politiek-)ethische kwesties die overal in onze samenleving spelen. Van vragen over marktwerking en menswaardigheid, tot vragen over technologische vooruitgang en sociale ongelijkheid. Alles wordt op scherp gezet door het perspectief zorg. COVID-19 heeft dat eens te meer bewezen.


In de eenjarige voltijd master Zorgethiek en Beleid onderzoek je de vraag wat het moreel goede is in allerlei praktijken van zorg en beleid. Je ontdekt hoe dit als basis kan dienen voor menswaardige en betekenisvolle verbeteringen. Dat doe je op allerlei manieren: zowel theoretisch en filosofisch als  praktisch, en zowel vanuit beleidsmatige als vanuit maatschappelijke invalshoeken. Hierbij is niet alleen het perspectief van zorggevers belangrijk, maar ook dat van zorgontvangers. Want zorg vindt altijd plaats tussen mensen in wisselwerking met hun omgeving.

Lees meer over de inhoud van de opleiding, of de vakken die je volgt.

Wat kun je worden met deze master?

Met een master Zorgethiek en Beleid op zak, kun je een professional worden die op academisch niveau existentiële en ethische vragen kan analyseren. Je wordt opgeleid om zelfstandig praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te doen en de resultaten daarvan over te brengen en toe te passen. Je ontwikkelt een onafhankelijke denkwijze waarmee je kunt komen tot nieuwe perspectieven op de vraag: welke rol speelt zorg in een zinvol leven en een humane samenleving? Deze vraag is belangrijk in onze gezondheidszorg, maar je komt het ook tegen op andere terreinen, zoals politiek, economie en onderwijs.

Voor wie?

Dit masterprogramma is geschikt voor studenten en professionals die werkzaam zijn of willen zijn in (staf)functies in maatschappelijke organisaties, de zorg- en welzijnssector, het hoger onderwijs in de zorgsector, wetenschappelijk onderzoek, en in de media en journalistiek.

Geworteld in de praktijk

De docenten van de master hebben goede banden met maatschappelijke organisaties, zorg- en welzijnsinstellingen. Via onderwijs en onderzoek, adviesraden en ethische commissies zijn zij nauw betrokken bij de dagelijkse praktijken in zorg en samenleving.

Eenjarig, voltijds

De master Zorgethiek en beleid is in eerste instantie een eenjarige voltijds studie. In overleg met de studieadviseur is het eventueel mogelijk om de opleiding in twee jaar te doorlopen.

Meer weten?

Naast deze master bieden wij ook de driejarige master Humanistiek aan, en de eenjarige master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven.

Aanmelden voor de opleiding

Deadline voor aanmelden voor de opleiding zelf is 1 juni 2023. Let op: als je een premaster moet volgen, is de deadline al 1 mei 2023.


Meld je aan