Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Over de master Zorgethiek en Beleid

Hoe zorgen mensen voor elkaar? De vraag roept al gauw uitdagende ethische en politieke kwesties op – van marktwerking en menswaardig leven tot technologische vooruitgang en sociale ongelijkheid. Zorg heb je overal. Sommige vormen van zorg zijn zichtbaar, andere onzichtbaar.


In de eenjarige voltijdsmaster Zorgethiek en Beleid onderzoek je het moreel goede in zorg- en beleidspraktijken. Je leert hoe het moreel perspectief een basis kan worden voor menswaardige, betekenisvolle verbeteringen. Dat doe je zowel theoretisch en filosofisch als praktisch, vanuit zowel beleidsmatige als maatschappelijke invalshoeken. Zorg vindt altijd plaats tussen mensen in wisselwerking met hun omgeving. Daarom is bij de studie niet alleen het perspectief van zorggevers van belang, maar ook dat van zorgontvangers.

 

Met de master word je een professional die op academisch niveau existentiële en ethische vragen kan analyseren. Je wordt opgeleid om zelfstandig praktijkgericht onderzoek te doen en de resultaten toe te passen in de praktijk. Zo ontwikkel je een onafhankelijke denkwijze waarmee je nieuwe perspectieven kunt ontwikkelen op de rol van zorg voor een zinvol leven en een humane samenleving. Dit is belangrijk in de gezondheidszorg, maar ook op andere terreinen, zoals politiek, economie en onderwijs.Voor wie? 

De master Zorgethiek en Beleid is geschikt voor studenten en professionals die (willen) werken in (staf)functies in maatschappelijke organisaties, de zorg- en welzijnssector,  zorgopleidingen in het hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek, en in de media en journalistiek. 

Geworteld in de praktijk

Onze docenten hebben goede banden met maatschappelijke organisaties en zorg- en welzijnsinstellingen. Via onderwijs en onderzoek, adviesraden en ethische commissies zijn zij nauw betrokken bij de dagelijkse praktijk van zorg. 

Langer studeren

De master Zorgethiek en beleid is in eerste instantie een eenjarige voltijdstudie. In overleg met de studieadviseur is het eventueel mogelijk om de opleiding in twee jaar te doorlopen.

Meer weten?

Naast deze master bieden wij ook de driejarige master Humanistiek aan, en de eenjarige master Burgerschap en Kwaliteit van Samenleven.

Aanmelden voor de opleiding

Deadline voor aanmelden voor de opleiding is 1 juni 2025. Let op: als je een premaster moet volgen, is de deadline al 1 mei 2025.