Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Samenwerking

De Universiteit voor Humanistiek wil graag samenwerken in onderwijs en onderzoek. Met wetenschappers, professionals, particulieren, organisaties, overheidsinstellingen en bedrijven. We delen zo onze kennis en kunde en we werken aan nieuwe praktijkgerichte wetenschap.

Onderzoek in de praktijk

Kennisontwikkeling is geen doel op zich. Wij voeren ons onderzoek zoveel mogelijk uit in samenwerking met de praktijk en vertalen de kennis naar die praktijk. Een deel van ons onderzoek is onderzoek in opdracht van bedrijven, organisaties en de overheid.

Kennisplatforms

In samenwerking met de praktijk en andere wetenschappers bestaat er een aantal (inter)nationale platforms waarin kennis wordt gedeeld. 

Stage en afstudeeronderzoek bij u

Heeft u een stageplek voor een student van de master Humanistiek, of een interessant afstudeerproject voor een van onze masterstudenten Humanistiek, of Zorgethiek en beleid?

Humanistische partners

De universiteit werkt samen met verschillende humanistische organisaties in Nederland en het buitenland.

Samenwerking met universiteiten en hogescholen

Onze leerstoelen werken samen met andere universiteiten en hogescholen aan de ontwikkeling van praktijkgerichte kennis.

Samenwerking UvH en HKU

Op 5 juni 2023 tekenden de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek een convenant (2023-2030).  De samenwerking heeft als naam Meaningful Artistic Research: artistiek onderzoek als bindende focus.

Internationale samenwerking en mobiliteit

Internationalisering één van de speerpunten van beleid voor de komende jaren.