Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Familieparticipatie bij dementiezorg (afgerond)

  • Looptijd: 2019-2022
  • Status: lopend

Familie kan een belangrijke rol spelen in de verpleeghuiszorg voor ouderen met dementie. Maar wat mag je vragen van naasten en wat gaat te ver? Dit empirisch-ethisch onderzoek brengt in beeld hoe naasten participatie in de verpleeghuiszorg ervaren, in hoeverre zij morele druk voelen en hoe die druk te voorkomen is.

Beschrijving

Door interviews, gesprekken en observaties laten de onderzoekers zien wat familie ongemakkelijk vindt. Vervolgens wordt onderzocht hoe alle betrokkenen beter met deze ‘morele ongemakken’ kunnen omgaan. Met de uitkomsten wordteen handreiking ontwikkeld die zorgverleners en familie helpt om samen af te stemmen wat voor hen passende familieparticipatie is.


De volledige naam van dit onderzoek is Family involvement in dementia special care units. From moral perils to well-balanced practices of collaboration. Het is onderdeel van het Het ZonMw-programma Ethiek en Gezondheid 3.

Onderzoekers

  • Drs. Nina Hovenga (UMCG, projectleider)
  • Dr. Elleke Landeweer (UMCG)
  • Prof. dr. Sytze Zuidema (UMCG)
  • Prof. dr. Carlo Leget (UvH)

Partner

Universitair Netwerk Ouderenzorg UMC Groningen

(Mede)financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit ZonMw.

Zie ook

Contact

Prof. dr. Carlo Leget, C.Leget@UvH.nl.

Dit empirisch-ethisch onderzoek brengt in beeld hoe naasten participatie in de verpleeghuiszorg ervaren, in hoeverre zij morele druk voelen en hoe die druk te voorkomen is.