Deze website maakt gebruik van cookies

Onderzoekers

Als u klikt op de namen van de onderzoekers, verschijnt hun persoonlijke pagina, met meer informatie over hun expertise en publicaties.

Voorzitter

prof.dr. Doret de Ruyter
hoogleraar Educatie

universitair hoofddocent

dr. Marie-Christine Opdenakker


dr. Caroline Suransky
universitair hoofddocent Humanistiek in een interculturele en mondialiserende samenleving

bijzonder hoogleraarprof.dr. Gert Biesta
bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming, namens Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken (NIVOZ)

prof.dr. Patrick Nullens
bijzonder hoogleraar Leiderschapsethiek en menswaardige samenleving
universitair docenten/ onderzoekers

dr. Bram Eidhof


dr. Isolde de Groot


dr. Wouter Sanderse


dr. Martien Schreurs

emeritusprof.dr. Wiel Veugelers
hoogleraar Educatie
gastonderzoekerdr. Yvonne Leeman