Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

INZICHT: zingeving in de palliatieve zorg (afgerond)

  • Looptijd: 2017-2021
  • Status: afgerond

Voor mensen in de palliatieve fase is persoonsgerichte zorg door zorgverleners belangrijk. Een combinatie van aandacht voor lichamelijke problemen, levensvragen en knelpunten in de omgeving hoort daarbij. Om dat doel te bereiken moeten patienten, naasten en zorgverleners elkaar beter begrijpen. Maar ook zorgverleners onderling moeten meer van elkaar leren. 

Beschrijving

Dit project richt zich op de communicatie tussen patiënten, naasten en zorgverleners en ook tussen zorgverleners die samenwerken. Er wordt een instrument (door)ontwikkeld dat helpt ervaringen van de patiënt meer zichtbaar te maken en gemakkelijker te bespreken. 


Carlo Leget, hoogleraar Zorgethiek en bijzonder hoogleraar palliatieve zorg, ontwikkelde in de afgelopen jaren een veel gebruikt instrument voor patiënten, naasten en zorgverleners (ook wel Ars Moriendi-model of Diamand genoemd) om zingevingsvragen rond het levenseinde te bespreken. Saskia Teunissen, die ook directeur is van academisch hospice Demeter in De Bilt, ontwikkelde het zogenaamde Utrechts Symptoom Dagboek (USD), waarmee patiënten kunnen aangeven waar zorgbehoeften liggen op het somatische en psychosociale vlak. In dit onderzoek worden beide instrumenten in elkaar geschoven tot het Utrecht Symptoom Dagboek-4D. Middels het valideren van USD-4D wordt de zingevingsdimensie beter ingebed in de zorg rond het levenseinde. 


Het 'Utrecht Symptoom Dagboek-4D' bestaat uit vragen aan de patiënt over lichamelijke, psychische, sociale en spirituele zorgen die hen bezig houden.  Iedere week beantwoordt de patiënt zelf de vragen als basis voor gesprek met zorgverleners. In drie projectfasen wordt gewerkt aan de combinatie van onderzoek, scholing en implementatie.


De volledige naam van dit onderzoek is INZICHT project: hetINitiëren en realiseren van dagelijkse ZIngeriCHTe zorg door integratie van het Ars Moriendi model in het Utrecht Symptoom Dagboek tot het USD-4D. Het is onderdeel van het Het ZonMw-programma Palliantie. Meer dan zorg.


Aan het onderzoek zijn twee promotietrajecten verbonden, voor een verpleegkundige en een geestelijk verzorger.  

Onderzoekers

  • Prof. dr. Saskia Teunissen (Universitair Medisch Centrum Utrecht, projectleider)
  • Prof. dr. Carlo Leget (UvH)
  • Tom Lormans
  • Everlien de Graaf
  • Frederieke Baan

Partner

UMC Utrecht

(Mede)financiering

Dit project wordt mogelijk gemaakt door financiering vanuit ZonMw.

Contact

Prof.dr. Carlo Leget, C.Leget@UvH.nl.

Voor mensen in de palliatieve fase is persoonsgerichte zorg door zorgverleners belangrijk. Dit project richt zich op de communicatie tussen patiënten, naasten en zorgverleners. Er wordt een instrument ontwikkeld dat helpt ervaringen van de patiënt meer zichtbaar te maken en gemakkelijker te bespreken.