Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Samenwerking met universiteiten en hogescholen

De Universiteit voor Humanistiek zoekt de samenwerking met andere universiteiten en hogescholen.

Academische samenwerking

Op academisch vlak werken we samen in allerlei nationale en internationale onderzoeksprojecten en organisaties. Het kan een samenwerkingsverband zijn tussen twee leerstoelen maar ook een consortium. Voor ons onderzoek naar zingeving en geestelijke verzorging zijn we penvoerder van een landelijk project waarin we samenwerken met de Rijksuniversiteit Groningen, de Protestantse Theologische Universiteit en tal van maatschappelijke en wetenschappelijke partners. We zijn onder andere lid van het ‘Consortium Simagine; social imaginaries in a globalizing world’ en betrokken bij de oprichting van het onderzoeksplatform ‘Changing welfare states’ en van het International Care Ethical Research Consortium.


Voor onderzoek naar praktijken werken we ook samen met hogescholen. Zo werken we samen met HKU (Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht) als het gaat om onderwijs en onderzoek op het snijvlak van kunst en wetenschap. De samenwerking heet Meaningful Artistic Research.


In het kader van internationalisering zijn er verschillende samenwerkingsverbanden met universiteiten buiten Nederland, onder andere om de uitwisseling van studenten en docenten te bevorderen.


Bij de beschrijving van onze onderzoeksgroepen kunt u meer lezen over deze en andere samenwerkingsprojecten. U krijgt dan ook een goed idee van het soort onderzoek dat wij uitvoeren. Mocht uw onderzoek hierop aansluiten en wilt u met ons samenwerken, neemt u dan contact op met onze onderzoekers.

Utrecht Leert OpleidingsAlliantie

De Utrecht Leert OpleidersAlliantie (ULOA) is een samenwerkingsverband van de Utrechtse hogescholen, universiteiten en het onderwijsveld. Het doel is om het lerarentekort in de regio Utrecht terug te dringen en om leraren te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling. Op die manier maken we de onderwijssector zowel kwantitatief als kwalitatief sterker. De Universiteit voor Humanistiek doet onder andere mee met de hulp van praktijkgericht onderzoek, en meedenken over de lerarenopleidingen, in het bijzonder rondom burgerschapsvorming en levensbeschouwelijke vorming en de pedagogische dimensie van het leraarschap. Contactpersoon vanuit de UvH is hoogleraar Educatie Doret de Ruyter. Bezoek de website Utrecht Leert.

Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie

De Universiteit voor Humanistiek heeft in dit verband ook de krachten gebundeld met vier universiteiten en drie christelijke hogescholen: Wageningen University, Universiteit Utrecht, Theologische Universiteit Apeldoorn en de Open Universiteit en Viaa, CHE en Driestar educatief. Samen vormen zij de Educatieve Levensbeschouwelijke Alliantie (ELA). De VU gaat participeren met haar onderzoek vanuit de faculteit Religiewetenschappen. Lees het nieuwsbericht.

Bestuurlijke en praktische samenwerking

Op bestuurlijk vlak zijn we universitaire partners van de andere levensbeschouwelijke universiteiten en we zijn geassocieerd lid van de samenwerkende Universiteiten van Nederland. Op praktisch vlak werken universiteiten en hogescholen in Utrecht bijvoorbeeld samen in de introductietijd voor nieuwe bachelor studenten en we gebruiken de bibliotheek van de Universiteit Utrecht. Lees meer bij Over de universiteit: Universitaire partners.