Deze website maakt gebruik van cookies

Meer informatie>

Naar de inhoud

De mooiste studie is de mens
Home Samenwerking Humanistische partners

Humanistische partners

De Universiteit voor Humanistiek werkt op het gebied van onderwijs en onderzoek samen met verschillende instellingen binnen de humanistische beweging. Hieronder volgt een aantal voorbeelden.  

Humanistische beweging

Humanistisch Verbond

De Universiteit voor Humanistiek heeft van oudsher een bijzondere band met het Humanistisch Verbond. Dat is mede omdat zij sinds haar oprichting in 1989 een ambtsopleiding verzorgt tot humanistisch raadsman of raadsvrouw. Een afgestudeerde master student van de Universiteit voor Humanistiek kan ervoor kiezen om te solliciteren naar een baan als humanistisch geestelijk verzorger, die wordt uitgezonden namens het Humanistisch Verbond. Ook ondersteunt de Universiteit voor Humanistiek training en bijscholing voor humanistisch geestelijk verzorgers, en verricht ze praktijkgericht onderzoek op het gebied van geestelijke begeleiding.


Humanitas

Humanitas is een organisatie van vrijwilligers, die zich inzetten voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze organiseren meer dan 700 activiteiten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. De universiteit werkt bijvoorbeeld samen met Humanitas in haar onderzoek naar vrijwilligerswerk. 

Hivos

Hivos is een humanistische organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. De universiteit werkt al jarenlang samen met Hivos aan internationale kennisontwikkeling over pluralisme. 


Human
Human maakt vanaf 2016 als aspirant-omroep deel uit van de publieke omroep. Hierbij werkt ze nauw samen met de VPRO. Human maakt programma’s die het hart raken en om het hoofd vragen. Wars van populisme, onnadenkendheid en effectbejag. Human streeft naar betrokkenheid en duurzaamheid in zijn relaties en producten. Daarbij beperkt Human zich tot waar hij goed in is: documentaire, drama en debat. De Universiteit voor Humanistiek en Human werken regelmatig samen. Studenten lopen stage bij Human, onderzoekers van de universiteit geven inhoudelijke input bij het maken van programma's. Ook is de mastermodule Media en zingeving deels met Human ontwikkeld.

Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding (HVO)

Het Centrum Humanistische Vorming is zowel gericht op de school als op alle vragen van opvoeders en instanties waar een praktisch of theoretisch antwoord verlangd wordt (onder andere in de vorm van begeleiding, cursus, training of advies). Het centrum begeeft zich veel terreinen op het gebied van onderwijs en opvoeding, en op andere terreinen zoals dat van de kinder- en buitenschoolse opvang, justitie, defensie en uitvaartbegeleiding. De universiteit verzorgt in nauwe samenwerking met het HVO onderwijs voor de postinitiële hbo-masteropleiding HVO en levensbeschouwing.


Humanistisch Historisch Centrum

Het Humanistisch Historisch Centrum richt zich op archivering van en documentatie over het humanisme in Nederland vanaf 1850. Het centrum is ondergebracht bij de universiteit op de Kromme Nieuwegracht 29. De collectie omvat Nederlandse humanistische archieven en de archieven van de International Humanist and Ethical Union (IHEU).


Humanistische Alliantie, samenwerking van de humanistisch organisaties

De Humanistische Alliantie is een netwerkvereniging van humanistische organisaties in Nederland. Ze organiseren samen bijvoorbeeld de jaarlijkse Wereldhumanismedag op 21 juni.

The Institute for Humanist Studies

Het Institute for Humanist Studies te Albany, NY, U.S.A. propageert een niet-religieuze benadering van sociale, politieke en ethische onderwerpen en fungeert als een platform voor de humanistische gemeenschap.

 

IHEU

De UvH is lidorganisatie van de International Humanist and Ethical Union, een internationaal netwerk van humanistische organisaties.