Deze website maakt gebruik van cookies

Externe beoordeling

In 2014 zijn het onderzoek en de opleiding van promovendi beoordeeld door een internationale visitatiecommissie. De beoordeling betrof de periode 2008 tot en met 2013. Het beoordelingstraject werd georganiseerd door Quality Assurance Netherlands Universities (QANU).


De commissieleden: 

Goed tot zeer goed

De universiteit was verheugd dat de commissie de kwaliteit, productiviteit en de relevantie van de vier onderzoeksprojecten die in 2012 werden afgesloten, als 'goed' tot 'zeer goed' kwalificeerde. We waren ook blij dat de levensvatbaarheid van het onderzoek zoals dat met ingang van 2013 in de drie nieuw gevormde leerstoelgroepen is voortgezet, door de commissie als 'goed' tot 'zeer goed' werd beoordeeld. De universiteit kon zich weliswaar niet in alle opzichten vinden in het commentaar van de commissie over het onderzoek naar humanisme, maar waardeerde het dat de commissie onze open benadering van uiteenlopende perspectieven op humanisme en onze inzet om grenzen tussen disciplinaire invalshoeken te overstijgen, herkende én erkende. 


De universiteit was ook blij dat de commissie bevestigde dat de graduate school sterk bijdraagt aan de versterking van ons onderzoek in het algemeen en het leggen van verbindingen met belangrijke maatschappelijke velden in het bijzonder. 


Het is tot slot van belang dat de commissie onze plannen steunde voor de verdere internationalisering van het onderzoek, de intensivering van de samenwerking met een selectie van academische en maatschappelijke partners. De universiteit maakt graag gebruik van de suggesties die de commissie op deze punten deed. Dat geldt ook voor het advies van de commissie om funding strategieën én strategieën voor de vergroting van de maatschappelijke zichtbaarheid en betekenis van ons onderzoek te ontwikkelen.


Het officiële bestuursstandpunt is door de QANU als bijlage toegevoegd aan het evaluatierapport.


PDF-bestandDownload het evaluatierapport

Midterm review

In december 2017 heeft een zogenaamde midterm review plaatsgevonden. De commissie bestond uit prof.  Jan-Willem van Henten, prof. Robert-Jan Blomme en prof. Hetty Zock. Op basis van het advies van de commissie is een plan van aanpak opgesteld.