Deze website maakt gebruik van cookies

Toelatingseisen

Omdat de maatregelen rond COVID-19 kunnen leiden tot studievertraging bij studenten, waardoor die mogelijk niet tijdig het benodigde diploma kunnen behalen, hanteert de UvH conform de landelijke afgestemde richtlijnen eenmalig een aantal aanpassingen in de diploma-eisen. De toepassing hiervan wordt beoordeeld door de toelatingscommissie. Zie de updates hieronder.


Diploma-eisenJe kunt rechtstreeks instromen in de master Zorgethiek en Beleid met een bachelor Humanistiek en een wetenschappelijke bachelor of master in de volgende sectoren: 

 • Gezondheidszorg (zoals Geneeskunde, Gezondheidswetenschappen, Verpleegwetenschappen, Biomedische wetenschappen, etc.) 
 • Taal en Cultuur (denk aan Filosofie, Geschiedenis, Religiewetenschappen, Taalwetenschappen, etc.)
 • Gedrag en maatschappij (zoals Algemene Sociale Wetenschappen, Culturele Antropologie, Sociologie, Psychologie, Pedagogiek, etc.)
 • Economie
 • Recht

Deze sectoren zijn gebaseerd op de indeling van het zogenaamde Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Om na te gaan of je diploma behoort tot een van de genoemde sectoren kun je dit register raadplegen, PDF-bestandzie  hiervoor een voorbeeld.


Heb je een studie gevolgd die sectoroverstijgend is en meerdere disciplines verenigt, zoals Liberal Arts and Sciences, dan moet je een verzoek indienen aan de  toelatingscommissie.


Beschik je niet over een van de bovenstaande diploma's dan moet je eerst de  premaster volgen. 


Twijfel je of je wo diploma toegang geeft tot de master, dan kun je dit voorleggen aan de studieadviseur (zie hieronder).


UPDATE ivm Covid-19 maatregelen:

De UvH hanteert een zachte knip. Studenten die nog maximaal 20 ECTS  van hun WO bachelor moeten afronden worden toegelaten tot Ma Zorgethiek en Beleid onder de volgende voorwaarden:

 • de propedeuse of het eerste jaar van de bacheloropleiding is volledig afgerond; 
 • bachelor diploma dient uiterlijk 31 augustus 2021 te zijn behaald
 • om in collegejaar 2020-2021 te kunnen starten met de master thesis dient de bachelorthesis behaald te zijn voor 1 januari 2021.
NB: wanneer je gebruik wil maken van deze regeling moet je daarvoor een apart  verzoek indienen bij de Toelatingscommissie. Zorg ervoor dat je de benodigde documenten paraat hebt. (een door je opleiding afgegeven en ondertekend overzicht van behaalde resultaten, inclusief propedeuse of eerste jaar).

Literatuur


Wij raden je dringend aan om je voorafgaand aan de start van de opleiding zo goed mogelijk voor te bereiden op het onderwijs. Hiertoe hebben we voor aankomende masterstudenten  een literatuurlijst samengesteld. Kijk er naar en beoordeel zelf of het nodig is je alvast te verdiepen in de stof.

Taaleis Engels


Naast de diploma-eisen zijn er eisen gesteld aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal:
Wanneer je wordt toegelaten op basis van een wo bachelor Humanistiek of master (eventueel aangevuld met een premaster) ben je direct toelaatbaar. Ook als je VWO-examen hebt gedaan in Engels ben je toelaatbaar.
In andere gevallen moet je aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Engelse taal door het afleggen van één van de volgende toetsen:


UPDATE ivm Covid-19 maatregelen:
De eisen met betrekking tot de Engelse taal blijven van kracht, wel worden door de UvH ook de volgende certificaten geaccepteerd die op afstand (via internet) kunnen worden afgenomen:Taaleis Nederlands


Wanneer je wordt toegelaten op basis van een buitenlands diploma in combinatie met de premaster Zorgethiek en beleid moet je tevens aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van een van de volgende toetsen:
 • het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2;
 • het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT);
 • het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs’ (PTHO).

UPDATE ivm Covid-19 maatregelen:
Indien vanwege COVID-19 de geplande toetsen niet doorgaan wordt per individueel geval gekeken wat de mogelijkheden zijn. De minimale eis is dat ten minste de cursus NT2 is gevolgd of dat op andere wijze het niveau B2 is vast te stellen. Bij voldoende vertrouwen in de taalbeheersing kan besloten worden tot toelating onder de volgende voorwaarden:


 •  Examen NT2 moet alsnog behaald zijn uiterlijk 31-12-2020.
 • Indien dat niet wordt gehaald wordt de student uitgeschreven.

Toelatingscommissie


Voor meer informatie over de toelatingseisen kun je contact opnemen met de  studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek rond je toelating dan kun je je wenden tot de  Toelatingscommissie.