Deze website maakt gebruik van cookies

Toelatingseisen

De toelatingseisen van de master Zorgethiek en beleid bestaan uit diploma-eisen en taaleisen.

Diploma-eisen

De volgende universitaire diploma's bieden rechtstreeks toelating tot de master Zorgethiek en beleid:

een bachelor- of masterdiploma humanistiek

een bachelor- of masterdiploma wijsbegeerte

een bachelor- of masterdiploma religiewetenschappen

een bachelor- of masterdiploma theologie


De volgende universitaire diploma's bieden toelating tot de master Zorgethiek en Beleid indien een inleiding in de wijsgerige ethiek van ten minste 7.5 ECTS onderdeel heeft uitgemaakt van het pakket van examenonderdelen. Je moet, naast een aanmelding, een verzoek aan de Toelatingscommissie doen waarbij je aangeeft of je aan de eis van wijsgerige ethiek voldoet en zo niet, hoe je van plan bent om deze deficiëntie weg te werken. 

een bachelor- of masterdiploma geneeskunde

een bachelor- of masterdiploma gezondheidswetenschappen

een bachelor- of masterdiploma medische psychologie

een bachelor- of masterdiploma verpleegwetenschappen

een bachelor- of masterdiploma beleidswetenschappen (richting gezondheidszorg en welzijnswerk)

een bachelor- of masterdiploma biomedische wetenschappen


Beschik je niet over een van de bovenstaande diploma's dan moet je eerst de premaster Zorgethiek en beleid volgen. Daarnaast moet je (na voltooiing van de premaster) bij aanvang in de master beschikken over één van de volgende diploma's:

een Nederlands bachelordiploma

een Nederlands masterdiploma

een diploma van een Nederlandse vierjarige hbo-opleiding, dat afgegeven is na 1 augustus 1986

een buitenlands hoger onderwijsdiploma van een niveau dat tenminste vergelijkbaar is met een vierjarige hbo-opleiding

Taaleisen

Naast de diploma-eisen zijn er eisen gesteld aan de beheersing van de Nederlandse en Engelse taal.


Wanneer je wordt toegelaten op basis van een bachelor Humanistiek of de premaster Zorgethiek en Beleid in combinatie met een wo-opleiding ben je direct toelaatbaar. Ook als je VWO-examen hebt gedaan in Engels ben je toelaatbaar.


In andere gevallen moet je aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Engelse taal door het afleggen van één van de volgende toetsen:

IELTS (International English Language Testing System, academic module. De minimum vereiste IELTS score (overall band) moet zijn: 6.0 met ten minste 5.5 voor het onderdeel ‘writing’; 

TOEFL (Test Of English as a Foreign Language). De minimum vereiste TOEFL score is: 83 (internet-based test); 

Cambridge EFL (English as a foreign Language) Examinations, Cambridge English C1 Advanced (CAE); minimum score: 169 total, 162 writing, of Cambridge English C2 Proficiency (CPE); minimum score: 180 total, 162 writing. Meer informatie 


Wanneer je wordt toegelaten op basis van een buitenlands diploma in combinatie met de premaster Zorgethiek en beleid moet je tevens aantonen dat je beschikt over voldoende beheersing van de Nederlandse taal door het met goed gevolg afleggen van een van de volgende toetsen:

het staatsexamen Nederlands als tweede taal, programma 2;

het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Academische Taalvaardigheid (PAT);

het certificaat Nederlands als Vreemde Taal, Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs’ (PTHO).


Voor meer informatie over de toelatingseisen kun je contact opnemen met de studieadviseur. Heb je een speciaal verzoek rond je toelating dan kun je je wenden tot de Toelatingscommissie.