Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

COLLELO: onderzoek naar eenzaamheid bij mensen met een licht verstandelijke beperking

  • Start:  2024

Mensen met een licht verstandelijke beperking ervaren meer eenzaamheid dan mensen zonder deze beperking. In dit project zullen onderzoekers uit de sociale en geesteswetenschappen samenwerken met mensen met een licht verstandelijke beperking en hun (in)formele netwerken. Doel is het ontwikkelen van een (online) lerende gemeenschap die de eenzaamheid van mensen met een licht verstandelijke beperking wil begrijpen en verminderen. 

Beschrijving

De afkorting COLLELO staat voor COLlaborative LEarning from LOneliness. A transdisciplinary approach to understand and reduce loneliness together with people with mild intellectual disabilitiesBelangrijk onderdeel van het project is dat alle partners samen een leergemeenschap gaan inrichten rond het grote maatschappelijke probleem van eenzaamheid en onderling kennis delen.


UvH-onderzoeker Gustaaf Bos is nauw betrokken bij het vormgeven van deze leergemeenschap. Ook werkt hij samen in een deelproject met de PThU gericht op de ervaringen van eenzaamheid van personen met een licht verstandelijke beperking in verschillende woon/werk/zorg-situaties. 


Joanna Wojtkowiak gaat in een deelproject met de Hogeschool Windesheim werken aan online en offline initiatieven die kunnen bijdragen aan gemeenschapsvorming bij jongeren met een licht verstandelijke beperking.

Onderzoekers (selectie)


Partners

  • Universiteit Leiden
  • Erasmus Universiteit Rotterdam,
  • PthU
  • Hogeschool Windesheim
  • Kennispartners zoals LFB, Movisie, Vilans
  • Diverse zorginstellingen

(Co-)financiering

NWO, binnen het  thematische programma NWA Eenzaamheid.

Contact

Gustaaf Bos, g.bos@uvh.nl.

Onderzoek naar goede balans in complexe alledaagse gezinslevens door samenwerking vanuit zorg, (proto)professionaliteit en (ongevraagde) vriendschap.