Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

UvH Academie voor professionals

De UvH Academie verzorgt post-initieel onderwijs voor iedereen die beroepshalve bezig is op een onderzoeksterrein van de UvH. Zo richten we ons op professionals op de terreinen van zorg en welzijn, in het onderwijs en bij de overheid. Ook zijn we er voor bestuurders en toezichthouders die willen handelen vanuit integriteit en reflectie.


Als bijzondere levensbeschouwelijke universiteit heeft de Universiteit voor Humanistiek een belangrijke maatschappelijke opdracht. Dit komt niet alleen tot uiting in het initiële onderwijs en het onderzoek, maar ook in allerlei andere vormen van interactie met maatschappelijke partners en doelgroepen. Om dit te bundelen en zichtbaar te maken startte de universiteit in 2022 met de UvH Academie. 


Doel van de UvH Academie is het verder brengen van wetenschappelijke kennis, samen met en voor praktijken. Dat doen we op verschillende manieren:


  • We organiseren leergangen en workshops waarin docenten samen met professionals een leergemeenschap vormen. In deze workshops worden ervaringen uit praktijken uitgewisseld, en wordt onderzoek verder uitgediept. 
  • We verzorgen jaarlijks een post-initiële opleiding tot ritueel begeleider, de Celebrantenopleiding.
  • We bieden korter lopende masterclasses, trainingen en symposia aan.

UvH Academie

Verder

Voor professionals die graag blijven leren, zijn er nog andere opties. Je kunt een volledige opleiding volgen, maar ook kiezen voor een los vak uit een van onze masteropleidingen. Wees je er wel van bewust dat er voor onze masteropleidingen géén mogelijkheden zijn om deze in deeltijd te studeren. Je kunt (ook naast je werk) promoveren in de graduate school. 

Master Zorgethiek en Beleid

De eenjarige master Zorgethiek en Beleid richt zich onder andere op professionals die werkzaam zijn in de zorg, in maatschappelijke organisaties, het hoger onderwijs in de zorgsector, en media en journalistiek op het vlak van gezondheidszorg, ethiek en (levensbeschouwelijke) zingeving.

Contractonderwijs 

Via contractonderwijs kun je losse cursussen uit onze masteropleidingen volgen:

Graduate school (promotieonderwijs)

Professionals die graag willen promoveren, kunnen een opleiding volgen in de graduate school. Uitgebreide informatie vind je op de Engelstalige site. Voor toelating tot de graduate school is er een assessment.