Deze website maakt gebruik van cookies

Onderwijskwaliteit

We doen er alles aan om goed onderwijs te bieden. We controleren de kwaliteit op verschillende manieren. De input van studenten is daarbij belangrijk.


De kwaliteitszorg van onze opleidingen is op verschillende niveaus georganiseerd. Intern worden cursussen voortdurend geëvalueerd, via formele vragenlijsten en gesprekken. Ook bewaken we de studievoortgang van studenten om te zien waar zich knelpunten voordoen en wat daar aan kan worden gedaan. Daarnaast worden alle opleidingen extern getoetst door een visitatiecommissie. En we doen jaarlijks mee aan de Nationale Studenten Enquête.

Opleidingscommissie en examencommissie

De opleidingscommissie brengt mede op basis van de resultaten van onderwijsevaluaties, advies uit over de kwaliteit van het onderwijs. Ze stelt eventuele knelpunten aan de orde en adviseert over de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijsbeleid. De opleidingscommissie bestaat uit drie studenten en drie docenten.


De examencommissie bewaakt de kwaliteit van het examen, de toetskwaliteit en de uitvoering van een deel van de Onderwijs- en examenregeling (OER). Ze bestaat uit vier docenten en een extern lid, en wordt bijgestaan door twee adviseurs: een ambtelijk secretaris en de studieadviseur. 


Download hier de PDF-bestandRegels en richtlijnen van de Examencommissie en de PDF-bestandToelichting op de Regels en richtlijnen van de Examencommissie. 

Nationale Studenten Enquête

Het onderwijs wordt door de studenten zeer goed gewaardeerd, zo blijkt uit de uitslag van de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE is een jaarlijks terugkerend grootschalig onderzoek onder studenten naar hun ervaringen met de kwaliteit van opleidingen aan hogescholen en universiteiten. De studenten krijgen vragen voorgelegd over thema’s als ‘inhoud’, ‘algemene vaardigheden’, ‘wetenschappelijke vaardigheden’ en ‘voorbereiding op de beroepsloopbaan’. Op 12van de 17 thema’s scoort de Universiteit voor Humanistiek al jarenlang hoger dan het landelijk gemiddelde. Studenten van de UvH waarderen hun studie in het algemeen op 4,23 op een schaal van 5. De algemene sfeer op de opleiding krijgt een 4,60, en een zeer ruime meerderheid (score 4,36 op de 5) zou de opleiding aanraden bij vrienden, familie of collega's.


PDF-bestandDownload factsheet

Topopleiding

Op basis van de uitslagen van de Nationale Studenten Enquête heeft de Keuzegids Masters 2018 de master Zorgethiek en beleid het kwaliteitszegel gegeven van Topopleiding.  In deze gids worden de masteropleidingen van universiteiten en hogescholen met elkaar vergeleken. De eenjarige master Zorgethiek en beleid wordt vergeleken met andere hbo en wo masters in de categorie Theologie en religiestudies. Studenten waarderen vooral het inhoudelijke programma en wetenschappelijke vorming, de docenten en de begeleiding. Bekijk de uitslag van de Nationale Studentenenquête op de Studiekeuze123-site.

NVAO geaccrediteerd

De bachelor Humanistiek, de master Humanistiek en de master Zorgethiek en beleid zijn beoordeeld op hun kwaliteit door de Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). Op alle onderdelen scoorde de UvH een ‘voldoende’ of ‘goed’. Op basis van deze positieve beoordeling heeft de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) de opleidingen officieel geaccrediteerd.