Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Vragen van deelnemers aan onderzoek

De universiteit  vindt het van groot belang dat bij de uitvoering van onderzoek de principes en de daaruit voortvloeiende normen worden gevolgd die zijn vastgelegd in de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit. 


Voordat door de universiteit een onderzoek wordt gestart wordt dan ook eerst zorgvuldig getoetst of in het onderzoek de rechten, veiligheid en het welzijn van deelnemers aan het onderzoek goed zijn gewaarborgd. Daarbij krijgt ook een zorgvuldige omgang met de in het onderzoek verzamelde data veel aandacht.  Bovendien wordt goed gekeken of deelnemers aan onderzoek goed worden geïnformeerd over de manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd en met de data wordt omgegaan. Daarbij wordt door onderzoekers vanaf 1 oktober 2021 verwezen naar deze PDF-bestandPrivacyverklaring Onderzoeksprojecten. 

Vragen of opmerkingen over de uitvoering van het onderzoek

  • Voor zover u als deelnemer aan onderzoek vragen of opmerkingen heeft over de uitvoering van het onderzoek kunt u in eerste instantie het beste contact opnemen met de in de informatiebrief genoemde onderzoeker;
  • Voor zover u vragen heeft over de integriteit van de onderzoeker en een gesprek met de onderzoeker niet mogelijk is of geen bevredigende antwoorden oplevert, kunt u terecht bij de Vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit. Op deze pagina vindt u meer informatie over wetenschappelijke integriteit en de naam en contactgegevens van de vertrouwenspersoon.
  • Voor zover u één van de in de PDF-bestandPrivacyverklaring Onderzoeksprojecten genoemde rechten wilt uitoefenen kunt u contact opnemen met de Privacy Officer van de universiteit via privacyofficer@uvh.nl. Als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via FG@privaty.nl