Deze website maakt gebruik van cookies

Burgerschap en humanisering van de publieke sector

Onderzoekers

Als u klikt op de namen van de onderzoekers, verschijnt hun persoonlijke pagina, met meer informatie over hun expertise en publicaties.

Voorzitterprof. dr. Evelien Tonkens
hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector
hoogleraren

prof.dr Sawitri Saharso
hoogleraar Burgerschap en morele diversiteit

universitair hoofddocent

dr. Femmianne Bredewold
universitair hoofddocent 


dr. Nicole Immler
universitair hoofddocent Geschiedenis en cultuurwetenschap

bijzonder hoogleraarprof.dr. Margo Trappenburg
bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk namens de Marie Kamphuis Stichting
universitair docenten/ onderzoekersdr. Robert van Boeschoten
docent op het vakgebied van media en esthetiek in organisaties


dr. Menno Hurenkamp

universitair docent


dr. Thomas Kampen
universitair docent 


drs. Ruud Meij
docent organisatieleer


dr. Melissa Sebrechts
postdoc onderzoeker

promovendi

drs. Menal Ahmad

drs. Naomi Ormskerk


drs. Jante Schmidt


drs. Obiozo Ukpabi


drs Kors Visscher


drs. Simon van der Weele


drs. Marrit Woudwijk

gastvrijheidsovereenkomstprof.dr. Gerty Lensvelt-Mulders
hoogleraar Methodologie
emeritusprof.dr. Harry Kunneman
emeritus hoogleraar Sociale filosofie
project assistentLuna Bonvie