Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u om cookies te accepteren. Meer info

Privacy statement

Privacy Statement met betrekking tot het gebruik en verwerken van persoonsgegevens 

De UvH gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, ook van bezoekers van de UvH website. Persoonlijke gegevens worden conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) verwerkt en beveiligd. Met dit privacy statement stellen wij u graag op de hoogte omtrent het gebruik en verwerken van de door de UvH verzamelde persoonsgegevens als u een UvH-website bezoekt.  

Doel verwerking persoonsgegevens

De UvH verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke, bestuursrechtelijke en andere tot haar doelstelling behorende taken uit te voeren.   

Verantwoordelijke

De UvH is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de UvH beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. De UvH is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. 

Persoonsgegevens

De UvH verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. 

De UvH  gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen als uw persoonsgegevens worden gebruikt, of als de UvH een vraag heeft over uw melding van een eventueel datalek van de UvH. 

Grondslag van de verwerking

De UvH moet het gebruik van uw persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen die geldt voor de verantwoordelijke (artikel 6, lid 1 onder c, van de AVG). 

Beveiliging persoonsgegevens

De UvH verzekert passende technische en organisatorische maatregelen teneinde het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. 

Bewaartermijn persoonsgegevens

De UvH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking (artikel 5, lid 1, onder c van de AVG). 

Uw privacy rechten

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen.  Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u de UvH verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. De UvH  behandelt uw verzoek binnen 4 weken. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. 

Contactgegevens voor meer informatie en de functionaris voor gegevensbescherming

U kunt uw schriftelijke verzoeken of vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar onze privacy officer Peter Ubachs, p.ubachs@uvh.nl

Privacy deelnemers onderzoek

Voor deelnemers aan onderzoek van de universiteit is een aparte Privacy verklaring opgesteld die op deze pagina is gepubliceerd.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. De Universiteit voor Humanistiek gebruikt Cookies om gebruikersstatistieken bij te houden met behulp van Google Analytics en Hotjar, om Google Maps en social media te kunnen integreren, en om gerichter advertenties te kunnen aanbieden via Google, Facebook en Instagram. Lees meer in onze cookieverklaring.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws van de universiteit. Uw e-mailadres voegt u zelf toe, door zich aan te melden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich weer kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt, en uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.